Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 928
  • Dzisiaj: 66
 

Aktualności

 
Dnia: 2024-01-22 14:56
Oferta na 2024 - kolejne umowy z Urzędem Miasta Szczecin!

Programy opierają się na założeniach wczesnej interwencji i mają za zadanie wzbudzenie motywacji do zmiany stylu życia. W naszej pracy opieramy się na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej i psychologii motywacji. Nasz główny cel tj. ograniczenie używania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania wśród młodych mieszkańców Szczecina poprzez wsparcie rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, umiejętność korygowania zachowań ryzykownych dzieci, rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i wzmacnianie więzi w rodzinie.

 

Oferta „ Zdrowy start” obejmuje następujące działania:

 

1. Diagnoza i konsultacje- szczegółowa diagnoza problemu w indywidualnym kontakcie – specjalista terapii uzależnień i/lub lekarz psychiatra - ze środków umowy z NFZ- (po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej.)

2. Spotkania indywidualne - wczesna interwencja - (po wcześniejszej diagnozie) dla osób do 25 r.ż.- z podejrzeniem problemu narkotykowego.

3. Zajęcia warsztatowe z Fred Goes Net dla młodzieży "Grupa dla młodzieży" – Każde spotkanie 3 godziny  (po wcześniejszej diagnozie).

4. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodzin i bliskich- Zajęcia warsztatowe dla rodziców - rozpoczynamy nabór!

5. Indywidualne wsparcie interwencyjne dla rodzin i bliskich (obowiązuje kolejka zgłoszeń).

6. Indywidualna rozmowa motywacyjna dla osób do 25 r.ż.- z podejrzeniem problemu narkotykowego, przed lub w trakcie zajęć warsztatowych (po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej).

 

Oferta „ PWR” obejmuje następujące działania:

 

1. Sesje "zerowe" - kwalifikacyjne: obejmują przeprowadzenie wywiadu rodzinnego, prowadzone z poszczególnymi rodzinami w celu zapoznania rodziców i dzieci z zasadami, sposobem prowadzenia zajęć, rozpoznania problemów z jakimi przychodzą, oceny możliwości uczestnictwa oraz ostatecznego przyjęcia do programu lub przekierowania do innych form pomocy lub instytucji. (po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej).

2. Sesje podstawowe - 7 spotkań po 3 godziny prowadzone przez 3 edukatorów – terapeutów. Sesje dla rodziców i młodzieży w wieku 10- 14 lat-  odbywają się równolegle w tym samym czasie (1 godzina). Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej (2 godziny). Sesje dla rodziców prowadzi 1 osoba, sesje dla młodzieży 2 osoby, na sesji rodzinnej wszyscy spotykają się razem.  Przebieg zgodnie z formułą programu rekomendowanego. (po wcześniejszej kwalifikacji, terminy spotkań ustalone po zebraniu się wystarczającej się grupy rodzin).

3. Indywidualne wsparcie psychoedukacyjne i terapeutyczne dla rodzin - od 2 do 5 spotkań dla jednej rodziny. (po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej).

4. Poradnictwo rodzinne - Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla rodzin- jako dodatkowe wsparcie dla rodzin uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty wczesnej interwencji kryzysowej dla rodziców i opiekunów - 5 edycji warsztatów cyklicznych, dostępnych cały rok -  po 5 spotkań.

 

 Serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji!

Nasze artykuły