Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 925
  • Dzisiaj: 63
 

Historia

 

Nasze Stowarzyszenie powstało w 1995 roku, na skutek potrzeb rodzin dotkniętych problemem narkomanii. Najpierw jako grupa samopomocowa, a później w miarę narastania zjawiska i patologii towarzyszącej uzależnieniom, przy dużej potrzebie społecznej, została rozszerzona działalność o „Poradnię rodzinną” (1996)  i „Świetlicę środowiskową” (1997). Przez okres naszej działalności utworzyliśmy zespół, który składa się z terapeutów, psychologów, socjologów, pedagogów oraz z lekarza psychiatry. Nasze doświadczenia zaowocowały wspólną koncepcjąpomocy rodzinie, wczesnej interwencji oraz profilaktyki w dziedzinie narkomanii.

W 1999 roku Komisja Weryfikacyjna działająca przy Zarządzie Głównym w Warszawie Towarzystwa „Powrót z U” przyznała naszej placówce i zespołowi realizatorów nominację do miana placówki kompetentnej merytorycznie i organizacyjnie w zakresie Poradni Profilaktyczno – Społecznej. Od tej pory Towarzystwo powołało i zarejestrowało Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ PPS). W maju 2000 r. podpisaliśmy umowę z Zachodniopomorską Regionalną Kasą Chorych naświadczenie usług medycznych.


Od roku 2003 mamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, na poradnie: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzierzy.

 

Specyfiką naszej poradni jest kontakt z rodzicami, rozwiązywanie problemu uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie, przez to leczenie jest skuteczniejsze.

 

Współpracujemy z Centrum Psychiatrycznym, z Punktem Konsultacyjnym - Monar, z ośrodkami rehabilitacyjnymi dla narkomanów, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pododdziałem Detoksykacyjnym „N” w SPS ZOZ Zdroje, poradniami AA, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego - Biurem do spraw zwalczania uzależnień; oraz z innymi instytucjami.


Realizujemy nasze programy dzięki pracy opartej na wolontariacie oraz przy wsparciu finansowym  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Urzędu Miejskiego Szczecin. 

 

Porady w naszej poradni są bezpłatne.


Nasze artykuły