Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 10898
  • Dzisiaj: 8
 

Aktualności

 
Dnia: 2023-01-19 13:02
Otwarta Grupa dla neofitów!

W ramach grupy proponujemy następujące bloki tematyczne:

1) Uzależnienie. W czasie spotkania pacjenci poznają i identyfikują u siebie objawy uzależnienia. Mogą zrozumieć, jak nałóg w pływana ciało i umysł.

2) Informacje zwrotne. Pacjenci zdobywają wiedzę na temat zasad udzielania informacji zwrotnej oraz jej znaczenia w procesie zdrowienia. W celu tworzenia poprawnej komunikacji w grupie omawiamy bariery komunikacji interpersonalnej.

3) Proces trzeźwienia. Charakteryzujemy, na czym polega proces trzeźwienia, określamy jego dynamikę i etapy. Dokładnie przyglądamy się zmianom w różnych obszarach funkcjonowania człowieka, m.in.w sferze emocjonalnej, społecznej, rodzinnej, zdrowia, stosunku do samego siebie i innych, określając również postawę wobec substancji psychoaktywnych.

4) Mechanizmy iluzji i zaprzeczania. Spotkania mają na celu nabycie wiedzy oraz identyfikację w zakresie dysfunkcyjnych przekonań w rozwoju uzależnienia oraz zmian w sposobie myślenia i interpretowania rzeczywistości.

5) Emocje i uczucia. Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy na temat emocjii uczuć. Ćwiczymy nazywanie, rozpoznawanie oraz przedstawiamy ich funkcję i znaczenie w życiu zdrowiejącego człowieka.

6) Mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Poznajemy działanie mechanizmu, rozmawiamy o zjawiskach tłumienia oraz napięcia emocjonalnego oraz różnych  formach regulowania uczuć w sposób nałogowy, zwracając uwagę na zachowania kompulsywne.

7) Mechanizm rozproszenia i rozdwojenia„Ja”. Poznajemy działanie mechanizmu, rozmawiamy o sposobie postrzegania siebie w okresie przyjmowania substancji psychoaktywnych, w okresach gdy przestawały działać. Odwołujemy się do aktualnego postrzegania siebie i obszarów, na których obecnie można w konstruktywny sposób budować poczucie wartości.

8) Kryzys. Każdy z uczestników analizuje i opisuje zmiany, jakie zachodzą w ich funkcjonowaniu na różnych poziomach (ciało, myślenie, emocje, relacje, itp.) w sytuacji kryzysu oraz poznaje sposoby radzenia sobie z kryzysem.

9) Wyzwalacze. Celem jest rozpoznanie myśli, uczuć, stanów emocjonalnych oraz miejsc, sytuacji, ludzi i rzeczy, które stanowią bodziec wywołujący myśli o braniu, piciu, graniu oraz poznanie sposobów radzenia sobie z wyzwalaczami.

10) Głód. Określamy, czym jest głód, jakie jego objawy i sposoby radzenia sobie.

11) Nawrót. Każdy z uczestników rozpoznaje sygnały ostrzegające przed nawrotem, etapy procesu zmiany oraz wypracowuje sposoby radzenia sobie z nawrotem choroby.

Nasze artykuły