Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 402
  • Dzisiaj: 55
 

Nasza kadra

 

 

mgr Monika Cegłowska - Pundyk

Przewodnicząca Stowarzyszenia "Powrót z U" Szczecin, Dyrektor Centrum i Poradni, socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par, 

 

Ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku socjologia. Od 2007r. jest certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizowanym przez KBPN). W 2008 r. ukończyła studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy, zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W 2009 r ukończyła szkołę trenerów Ośrodka Szkoleniowego „Maraton” w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Uzyskania certyfikatu trenera warsztatu i treningu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada Certyfikat "Candis". W latach 2010 - 2014 ukończyła Kurs Podstawowy i zaawansowany terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu. W roku 2015 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 ukończyła szkolenie Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. Systematycznie superwizuje swoją pracę. Potwierdzone kwalifikacje  Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia -Dyplom Specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

 

 

mgr Bogumiła Koman

Zastępca Przewodniczącej "Powrót z U" Szczecin  - specjalista terapii uzależnień

 

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, mgr inż. Absolwentka Gdańskiej Szkoły Humanistycznej – studia podyplomowe w Terapii Uzależnień - Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej IPZ Warszawa”; Kurs Kształcenie i Doskonalenie Interdyscyplinarnych Grup Pracujących z Młodzieżą, Zagrożoną Niedostosowaniem Społecznym, Demoralizacją i Przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem Interwencji Kryzysowej w Rodzinie”; szkolenie roczne - Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka-Fundacja „Masz szansę” przy UMCS w Lublinie; Szkolenie „Standardy programów profilaktycznych”; Szkolenie: „Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie”; Szkolenie „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktyki uzależnień; certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14  Fundacja MARATON. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

mgr Beata Pelc – Lichota

Sekretarz Zarządu Stowarzysznia "Powrót z U" Szczecin - interwent kryzysowy, terapeuta, pielęgniarka

 

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, mgr nauk o rodzinie, Studium Medyczne  - pielęgniarka dyplomowana, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu studia podyplomowe w kierunku pomocy psychologicznej - certyfikat, certyfikat - Kurs Walka ze Stresem, Komunikacja Terapeutyczna z pacjentem przewlekle chorym, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 Fundacja MARATON. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

mgr Dariusz Wojtko 

Członek Zarządu Powrót z U" Szczecin - socjolog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy w trakcie szkolenia

 

Certyfikat specjalisty uzależnień (ukończył specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizowanym przez KBPN) certyfikat – uzależnienia behawioralne, studia podyplomowe – organizacja i administrowanie pomocą społeczną w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Specjalizacja I stopnia z zawodu pracownika socjalnego uzyskana w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kurs Towarzystwa Rozwoju Rodziny przygotowujący do realizacji edukacji seksualnej w szkołach, Bezterminowy Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy  o HIV/AIDS, szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi, szkolenie zakresie  samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy. Systematycznie superwizuje swoją pracę. Obecnie w trakcie całościowego certyfikowanego szkolenia na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym.

 

dr n. med. Karolina Korwin - Piotrowska - lekarz psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień

 

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej dr nauk medycznych – psychiatra. Certyfikat Specjalisty psychoterapii uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizowanym przez KBPN).

 

dr n. med. Joanna Ziętek - lekarz psychiatra – do programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia

 

mgr Justyna Bągorska - psycholog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par

 

Certyfikat Specjalisty oraz Instruktora Terapii Uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizowanym przez KBPN). Trener warsztatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikat rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Certyfikat ukończenia szkolenia „Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników narkotyków FreD”. I i II stopień Studium Przemocy Przeciwdziałania w Rodzinie .I i II stopień Terapii Skoncentrowanej Rozwiązaniach, Ukończony Kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, Ukończona szkoła trenerów warsztatów PTP edukator seksualny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkolenie na temat pracy z klientem z podwójną diagnozą, szkoleniowiec HIV/AIDS, Konsultant HIV/AIDS. Pracuje w konwencji terapii systemowej, praca z lękiem, praca z depresją. Certyfikat "Candis". W 2015r ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- mgr psychologii. Ukończyła szkolenie Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. Systematycznie superwizuje swoją pracę.Potwierdzone kwalifikacje  Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia -Dyplom Specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

 

mgr Marta Ziemann – psycholog, Specjalista terapii uzależnień

 

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- mgr psychologii. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień od alkoholu PARPA, Studium Terapii Dialogu Motywacyjnego - PTTM, szkolenie „Krótkoterminowa Terapia Par”, ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

mgr Alicja Cerk - specjalista psychoterapii uzależnień

 

Specjalista terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia KCPU. Ukończony Kurs podstawowy Terapii Systemowej Rodzin WTTS; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia, Studium Pomocy Psychologicznej- Instytut Psychologii Zdrowia; Kurs Interwencji Kryzysowej- Grupa Interwencji Psychologicznej i szkoleń Arcan, Psychotraumatologia Ogólna i Psychoterapia Psychoanalityczna w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii, Kurs Poznawczo-behawioralnej Profilaktyki Agresji do pracy z młodzieżą- Szkoła Profilaktyki Uzależnień.

 

 mgr Iwona Wysocka - psycholog, pierwszy stopień specjalizacji w zakresie  psychologii klinicznej

 


mgr Marzena Nowak -Bortnik - psycholog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy w trakcie szkolenia

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej i doradztwa indywidualnego, rodzinnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zorganizowany przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie, kurs z metody Kids skills. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Prowadzony przez Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w Warszawie. Na co dzień zajmuje się pracą z dziećmi, poradnictwem rodzicielskim, a także konsultuje dorosłych i nastolatków.

 

mgr Andrzej Perskawiec - psycholog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy w trakcie szkolenia

 

Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku psychologia - specjalność kliniczna oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie całościowego certyfikowanego szkolenia na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym.

 

Krzysztof Łachmańczuk – Instruktor terapii uzależnień 

 

Certyfikat Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Uzależnień - Instruktor terapii uzależnień, wykształcenie średnie, Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Metod Psychokorekcyjnych, Studium Terapii Rodzin - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa, Certyfikat Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków FRED – realizator, Szkolenie: „Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie organizowanym przez MEN i CMPPP ; Szkolenie „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktyki uzależnień”; Edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny Fundacja MARATON. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

 

Dariusz Gremblewski - instruktor terapii uzależnień

Instruktor terapii uzależnień KBPN; Certyfikat realizatora programu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” Monar 2017 r.,  Studium Profilaktyki Uzależnień 1998 r. Certyfikat Indywidualna Terapia Motywacyjna PFST 2002 r., Certyfikat „Prowadzenie Treningów Umiejętności Społecznych”. Na co dzień pracujący w Ośrodku Terapii Uzależnień w Kamieniu Rymańskim oraz w DPS w Szczecinie. Edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny Fundacja MARATON

 


 

Krystyna Łopata - I KONTAKT - rejestracja

Staż pracy w poradni 28 lat. Ukończyła I i II– stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kurs  Kształcenie i Doskonalenie Interdyscyplinarnych Grup Pracujących z Młodzieżą, Zagrożoną Niedostosowaniem Społecznym, Demoralizacją i Przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem Interwencji Kryzysowej w Rodzinie”.

 

 

Maciej Wieczorek - edukator, I KONTAKT - rejestracja

 

Studia psychologia Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie - w trakcie 3 roku. Ukończone szkolenie "Studium Dialogu Motywującego" Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie. Szkolenie na temat "Chemsex a uzależnienie", "Komunikacja-manipulacja", ukończone szkolenie na temat "Medyczne i społeczne aspekty HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową". Ukończył I  stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniachi -  II–stopnia TSR. Edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny Fundacja MARATON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


Nasze artykuły