Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 21071
  • Dzisiaj: 113
 

Nasza kadra

 

 

mgr Monika Cegłowska - Pundyk

Przewodnicząca Stowarzyszenia "Powrót z U" Szczecin, kierownik Centrum i Poradni NZOZPPS, socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par, 

 

Ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku socjologia. Od 2007r. jest certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizowanym przez KBPN). W 2008 r. ukończyła studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy, zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W 2009 r ukończyła szkołę trenerów Ośrodka Szkoleniowego „Maraton” w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Uzyskania certyfikatu trenera warsztatu i treningu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada Certyfikat "Candis". W latach 2010 - 2014 ukończyła Kurs Podstawowy i zaawansowany terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu. W roku 2015 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 ukończyła szkolenie Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

 

mgr Bogumiła Koman

Zastępca Przewodniczącej "Powrót z U" Szczecin  - specjalista terapii uzależnień

 

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, mgr inż. Absolwentka Gdańskiej Szkoły Humanistycznej – studia podyplomowe w Terapii Uzależnień - Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej IPZ Warszawa”; Kurs Kształcenie i Doskonalenie Interdyscyplinarnych Grup Pracujących z Młodzieżą, Zagrożoną Niedostosowaniem Społecznym, Demoralizacją i Przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem Interwencji Kryzysowej w Rodzinie”; szkolenie roczne - Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka-Fundacja „Masz szansę” przy UMCS w Lublinie; Szkolenie „Standardy programów profilaktycznych”; Szkolenie: „Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie”; Szkolenie „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktyki uzależnień; certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14  Fundacja MARATON. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

mgr Beata Pelc – Lichota - Sekretarz Zarządu Stowarzysznia "Powrót z U" Szczecin - interwent kryzysowy, terapeuta, pielęgniarka

 

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, mgr nauk o rodzinie, Studium Medyczne  - pielęgniarka dyplomowana, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu studia podyplomowe w kierunku pomocy psychologicznej - certyfikat, certyfikat - Kurs Walka ze Stresem, Komunikacja Terapeutyczna z pacjentem przewlekle chorym, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 Fundacja MARATON. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

mgr Dariusz Wojtko

Członek Zarządu Powrót z U" Szczecin - socjolog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy w trakcie szkolenia

 

Certyfikat specjalisty uzależnień (ukończył specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizowanym przez KBPN) certyfikat – uzależnienia behawioralne, studia podyplomowe – organizacja i administrowanie pomocą społeczną w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Specjalizacja I stopnia z zawodu pracownika socjalnego uzyskana w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kurs Towarzystwa Rozwoju Rodziny przygotowujący do realizacji edukacji seksualnej w szkołach, Bezterminowy Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy  o HIV/AIDS, szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi, szkolenie zakresie  samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

dr n. med. Karolina Korwin - Piotrowska - lekarz psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień

 

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej dr nauk medycznych – psychiatra. Certyfikat Specjalisty psychoterapii uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizowanym przez KBPN).

 

mgr Justyna Bągorska - psycholog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par

 

Certyfikat Specjalisty oraz Instruktora Terapii Uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizowanym przez KBPN). Trener warsztatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikat rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Certyfikat ukończenia szkolenia „Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników narkotyków FreD”. I i II stopień Studium Przemocy Przeciwdziałania w Rodzinie .I i II stopień Terapii Skoncentrowanej Rozwiązaniach, Ukończony Kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, Ukończona szkoła trenerów warsztatów PTP edukator seksualny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkolenie na temat pracy z klientem z podwójną diagnozą, szkoleniowiec HIV/AIDS, Konsultant HIV/AIDS. Pracuje w konwencji terapii systemowej, praca z lękiem, praca z depresją. Certyfikat "Candis". W 2015r ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- mgr psychologii. Ukończyła szkolenie Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

 

 

Krzysztof Łachmańczuk – Instruktor terapii uzależnień 

 

Certyfikat Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Uzależnień - Instruktor terapii uzależnień, wykształcenie średnie, Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Metod Psychokorekcyjnych, Studium Terapii Rodzin - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa, Certyfikat Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków FRED – realizator, Szkolenie: „Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie organizowanym przez MEN i CMPPP ; Szkolenie „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktyki uzależnień”; Edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny Fundacja MARATON. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

mgr Marta Ziemann – psycholog, Specjalista terapii uzależnień

 

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- mgr psychologii. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień od alkoholu PARPA, Studium Terapii Dialogu Motywacyjnego - PTTM, szkolenie „Krótkoterminowa Terapia Par”, studia podyplomowe seksuologia - w trakcie. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

mgr Kamila Grzesiak - socjolog, specjalista terapii uzależnień, psychoteraputa humanistyczno doświadczeniowy w procesie certyfikacji

 

Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień od narkotyków KBPN, Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień PARPA. Prowadzi terapię indywidualną, profilaktykę uzależnień oraz warsztaty dla młodzieży. Systematycznie superwizuje swoją pracę. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Humanistycznej INTRA w Warszawie- obecnie w procesie certyfikacji.

 

mgr Marzena Nowak -Bortnik - psycholog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy w trakcie szkolenia

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej i doradztwa indywidualnego, rodzinnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zorganizowany przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie, kurs z metody Kids skills. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Prowadzony przez Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w Warszawie. Na co dzień zajmuje się pracą z dziećmi, poradnictwem rodzicielskim, a także konsultuje dorosłych i nastolatków.

 

dr n. med. Joanna Ziętek - lekarz psychiatra – do programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia

 

Krystyna Łopata - I KONTAKT - rejestracja

Staż pracy w poradni 28 lat. Ukończyła I i II– stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kurs  Kształcenie i Doskonalenie Interdyscyplinarnych Grup Pracujących z Młodzieżą, Zagrożoną Niedostosowaniem Społecznym, Demoralizacją i Przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem Interwencji Kryzysowej w Rodzinie”.

 

mgr Iwona Wysocka - psycholog, pierwszy stopień specjalizacji w zakresie  psychologii klinicznej

 

Dariusz Gremblewski - instruktor terapii uzależnień

Instruktor terapii uzależnień KBPN; Certyfikat realizatora programu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” Monar 2017 r.,  Studium Profilaktyki Uzależnień 1998 r. Certyfikat Indywidualna Terapia Motywacyjna PFST 2002 r., Certyfikat „Prowadzenie Treningów Umiejętności Społecznych”. Na co dzień pracujący w Ośrodku Terapii Uzależnień w Kamieniu Rymańskim oraz w DPS w Szczecinie.

 

Maciej Wieczorek - edukator, I KONTAKT - rejestracja

 

Studia psychologia Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie - w trakcie 3 roku. Ukończone szkolenie "Studium Dialogu Motywującego" Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie. Szkolenie na temat "Chemsex a uzależnienie", "Komunikacja-manipulacja", ukończone szkolenie na temat "Medyczne i społeczne aspekty HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową". Ukończył I  stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniachi, w trakcie II–stopnia TSR.

 

 mgr Alicja Cerk - specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Specjalista terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia- w trakcie, Ukończony Kurs podstawowy Terapii Systemowej Rodzin WTTS; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia, Studium Pomocy Psychologicznej- Instytut Psychologii Zdrowia; Kurs Interwencji Kryzysowej- Grupa Interwencji Psychologicznej i szkoleń Arcan, Psychotraumatologia Ogólna i Psychoterapia Psychoanalityczna w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii, Kurs Poznawczo-behawioralnej Profilaktyki Agresji do pracy z młodzieżą- Szkoła Profilaktyki Uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


Nasze artykuły