Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

Poradnia Leczenia Uzależnień dla dzieci, dorosłych i ich rodzin.

70-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 


Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

 nfz

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 5538
  • Dzisiaj: 45
 

Nasza kadra

 

 

mgr Monika Cegłowska - Pundyk -  kierownik Poradni, socjolog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par, 

 

Ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku socjologia. Od 2007r. jest certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizaowanym przez KBPN). W 2008 r. ukończyła studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy, zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W 2009 r ukończyła szkołę trenerów Ośrodka Szkoleniowego „Maraton” w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Uzyskania certyfikatu trenera warsztatu i treningu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada Certyfikat "Candis". W latach 2010 - 2014 ukończyła Kurs Podstawowy i zaawansowany terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu. W roku 2015 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 ukończyła szkolenie Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

Krystyna Łopata - Przewodnicząca Stowarzyszenia "Powrót z U" Szczecin

 

Staż pracy w poradni 21 lat. Ukończyła I i II– stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kurs  Kształcenie i Doskonalenie Interdyscyplinarnych Grup Pracujących z Młodzieżą, Zagrożoną Niedostosowaniem Społecznym, Demoralizacją i Przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem Interwencji Kryzysowej w Rodzinie”. 

 

dr n. med. Karolina Korwin - Piotrowska - lekarz psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień


Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej dr nauk medycznych – psychiatra. Certyfikat Specjalisty psychoterapii uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizaowanym przez KBPN).


mgr Justyna Bągorska - psycholog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par

 

Certyfikat Specjalisty oraz Instruktora Terapii Uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizaowanym przez KBPN). Trener warsztatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikat rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Certyfikat ukończenia szkolenia „Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników narkotyków FreD”. I i II stopień Studium Przemocy Przeciwdziałania w Rodzinie .I i II stopień Terapii Skoncentrowanej Rozwiązaniach, Ukończony Kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, Ukończona szkoła trenerów warsztatów PTP edukator seksualny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkolenie na temat pracy z klientem z podwójną diagnozą, szkoleniowiec HIV/AIDS, Konsultant HIV/AIDS. Pracuje w konwencji terapii systemowej, praca z lękiem, praca z depresją. Certyfikat "Candis". W 2015r ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Miciewicza w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- mgr psychologii. Ukończyła szkolenie Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. Systematycznie superwizuje swoją pracę.


mgr Bogumiła Koman - specjalista terapii uzależnień

 

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, mgr inż. Absolwentka Gdańskiej Szkoły Humanistycznej – studia podyplomowe w Terapii Uzależnień - Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej IPZ Warszawa”; Kurs Kształcenie i Doskonalenie Interdyscyplinarnych Grup Pracujących z Młodzieżą, Zagrożoną Niedostosowaniem Społecznym, Demoralizacją i Przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem Interwencji Kryzysowej w Rodzinie”; szkolenie roczne - Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka-Fundacja „Masz szansę” przy UMCS w Lublinie; Szkolenie „Standardy programów profilaktycznych”; Szkolenie: „Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie”; Szkolenie „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktyki uzależnień; certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 Fundacja MARATON. Systematycznie superwizuje swoją pracę.


mgr Beata Pelc – Lichota - interwent kryzysowy, terapeuta, pielęgniarka

 

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, mgr nauk o rodzinie, Studium Medyczne  - pielęgniarka dyplomowana, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu studia podyplomowe w kierunku pomocy psychologicznej - certyfikat, certyfikat - Kurs Walka ze Stresem, Komunikacja Terapeutyczna z pacjentem przewlekle chorym, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 Fundacja MARATON. Systematycznie superwizuje swoją pracę.


mgr Dariusz Wojtko - socjolog, specjalista terapii uzależnień

 

Certyfikat specjalisty uzależnień (ukończył specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia organizaowanym przez KBPN) certyfikat – uzależnienia behawioralne, studia podyplomowe – organizacja i administrowanie pomocą społeczną w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Specjalizacja I stopnia z zawodu pracownika socjalnego uzyskana w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kurs Towarzystwa Rozwoju Rodziny przygotowujący do realizacji edukacji seksualnej w szkołach, Bezterminowy Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy  o HIV/AIDS, szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi, szkolenie zakresie  samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy. Systematycznie superwizuje swoją pracę.


Krzysztof Łachmańczuk – Instruktor terapii uzależnień 

 

Certyfikat Krajowego Biura ds Przeciwdzuiałania Uzależnień - Instruktor terapii uzależnień, wykształcenie średnie, Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Metod Psychokorekcyjnych, Studium Terapii Rodzin - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa, Certyfikat Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków FRED – realizator, Szkolenie: „Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie organizowanym przez MEN i CMPPP ; Szkolenie „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktyki uzależnień”; Edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny Fundacja MARATON. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

mgr Kamila Grzesiak - socjolog, specjalista terapii uzależnień

 

Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień od narkotyków KBPN, Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień PARPA. Prowadzi terapię indywidualną, profilaktykę uzleżnień oraz warsztaty dla młodzieży. Systematycznie superwizuje swoją pracę.


mgr Marta Ziemann – psycholog, Specjalista terapii uzależnień

 

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- mgr psychologii. Certyfikat specjalisty terapii uzależnień od alkoholu PARPA, Studium Terapii Dialogu Motywacyjnego - PTTM, szkolenie „Krótkoterminowa Terapia Par”, studia podyplomowe seksuologia - w trakcie. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

mgr Iwona Wysocka - psycholog, pierwszy stopień specjalizacji w zakresie  psychologii klinicznej

 

mgr Marzena Szklarz - socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień

Certyfikat specjalisty terapii uzależnień KBPN, ukończony kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii PTP, Certyfikat Terapeuty Środowiskowego.

 

mgr Marzena Nowak -Bortnik - psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej i doradztwa indywidualnego, rodzinnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zorganizowany przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie, kurs z metody Kids skills. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Prowadzony przez Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w Warszawie.

Na co dzień zajmuje się pracą z dziećmi, poradnictwem rodzicielskim, a także konsultuje dorosłych i nastolatków.

 

dr n. med. Joanna Ziętek - lekarz psychiatra

 

Wiesława Cegłowska -pedagog, zastępca Przewodniczącej Stowarzyszenia "Powrót z U" Szczecin

 

Staż pracy w poradni - 20 lat, ukończone szkolenie pierwszego stopnia -”Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, Ukończyła Szkołę Letnią Komisji Edukacji w dziedzinie Uzależnień, kurs ,,Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących  z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie”.

 

mgr Liliana Koster - socjolog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła 3-letni kurs terapii systemowej w Krakowskiej Szkole Terapii Systemowej pod kierownictwem dr Barbary Józefik. Ukończone  Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek Podstawy Psychoterapii. Ukończone Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek Szczegółowe Problemy Psychoterapii. Ukończony całościowy kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. Jerzego Aleksandrowicza rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Systematycznie superwizuje swoją pracę- obecnie u Katarzyny Żabińskiej, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trakcie procesu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. W naszej poradni - prowadzi psychoterapię indywidualną ramach podejścia psychodynamicznego i uzależnień, psychoterapię rodzin oraz par podejściu systemowym. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

Dariusz Gremblewski- Instruktor terapii uzależnień

Instruktor terapii uzależnień KBPN; Certyfikat realizatora programu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” Monar 2017 r.,  Studium Profilaktyki Uzależnień 1998 r., Certyfikat Indywidualna Terapia Motywacyjna PFST 2002 r., Certyfikat „Prowadzenie Treningów Umiejętności Społecznych”.

 

 

 

 

 


Nasze artykuły