Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

Poradnia Leczenia Uzależnień dla dzieci, dorosłych i ich rodzin.

70-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 


Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

 nfz

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 2120
  • Dzisiaj: 30
 

Nasza kadra

 

 

mgr Monika Cegłowska - Pundyk -  kierownik Poradni, socjolog,  specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par, 

Jest terapeutą, który od wielu lat zajmuje się pracą z osobami zagrożonymi uzależnieniami i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (leków, narkotyków, alkoholu) oraz osób dotkniętych problemami z obszaru zaburzeń nawyków i popędów (jak patologiczny hazard). Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Prowadzi także konsultacje rodzinne, poradnictwo i profilaktykę uzależnień. Pracuje z osobami współuzależnionymi – rodzicami i partnerami osób uzależnionych. Od 2006r. pracuje w „Powrót z U” w Szczecinie. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, diagnozę poziomu uzależnienia, terapię grupową oraz warsztaty dla rodziców i młodzieży. W swojej pracy stara się łączyć podejście behawioralno-poznawcze z pracą na zasobach zgłaszającej się osoby. Interesuje ją również praca polegająca na wspieraniu rozwoju osobistego i samopoznania, prowadząca do zmiany poczucia własnej wartości i odzyskania (uzyskania) sprawczości w swoim życiu. Wybrała zawód terapeuty, bo wierzy, że człowiek może nadać sens swojemu życiu i uczynić je szczęśliwszym. Pracuje w konwencji terapii systemowej, praca z lękiem, praca z depresją.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku socjologia. Od 2007r jest certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia). W 2008 r. ukończyła studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy, zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W 2009 r ukończyła szkołę trenerów Ośrodka Szkoleniowego „Maraton” w Warszawie. Obecnie jest w trakcie Uzyskania certyfikatu trenera warsztatu i treningu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada Certyfikat "Candis". W latach 2010 - 2014 ukończyła Kurs Podstawowy i zaawansowany terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu. W roku 2015 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 ukończyła szkolenie Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. Systematycznie superwizuje swoją pracę.

 

 dr n. med. Karolina Korwin - Piotrowska - lekarz psychiatra, specjalista terapii uzależnień, w trakcie procesu certyfikacji do uzyskania tytułu specjalista psychoterapii uzależnień


mgr Liliana Koster - socjolog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła 3-letni kurs terapii systemowej w Krakowskiej Szkole Terapii Systemowej pod kierownictwem dr Barbary Józefik. Ukończone  Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek Podstawy Psychoterapii. Ukończone Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek Szczegółowe Problemy Psychoterapii. Ukończony całościowy kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. Jerzego Aleksandrowicza rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Systematycznie superwizuje swoją pracę- obecnie u Katarzyny Żabińskiej, superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trakcie procesu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. W naszej poradni - prowadzi psychoterapię indywidualną ramach podejścia psychodynamicznego i uzależnień, psychoterapię rodzin oraz par podejściu systemowym.

 

mgr Justyna Bągorska - pedagog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par

Certyfikat Specjalisty oraz Instruktora Terapii Uzależnień. Trener warsztatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikat rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Certyfikat ukończenia szkolenia „Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników narkotyków FreD”. I i II stopień Studium Przemocy Przeciwdziałania w Rodzinie .I i II stopień Terapii Skoncentrowanej Rozwiązaniach, Ukończony Kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, Ukończona szkoła trenerów warsztatów PTP edukator seksualny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkolenie na temat pracy z klientem z podwójną diagnozą, szkoleniowiec HIV/AIDS, Konsultant HIV/AIDS. Pracuje w konwencji terapii systemowej, praca z lękiem, praca z depresją. Certyfikat "Candis". W 2015r ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie A. Miciewicza w Poznaniu. W trakcie studiów o kierunku psychologia na UAM. 

 

mgr Bogumiła Koman - specjalista terapii uzależnień

Certyfikat Specjalisty oraz Instruktora Terapii Uzależnień, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej IPZ  Warszawa. Specjalistyczne szkolenie z zakresu wiedzy o społecznych, medycznych i etycznych problemach AIDS i narkomanii - program rządowy. W 2016 ukończyła szkolenia Programu Wzmacniania Rodzin 10-14.  Prowadzi terapię indywidualną, warsztaty dla rodziców i młodzieży. Ponad to prowadzi konsultacje rodzinne, poradnictwo i profilaktykę uzależnień. 

 

mgr Dariusz Wojtko - socjolog, specjalista terapii uzależnień

Certyfikat specjalisty uzależnień, certyfikat – uzależnienia behawioralne, studia podyplomowe – organizacja i administrowanie pomocą społeczną w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Specjalizacja I stopnia z zawodu pracownika socjalnego uzyskana w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kurs Towarzystwa Rozwoju Rodziny przygotowujący do realizacji edukacji seksualnej w szkołach, Bezterminowy Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy  o HIV/AIDS, szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi, szkolenie zakresie  samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy.

 

mgr Kamila Wilkowska - socjolog, specjalista terapii uzależnień

Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień od narkotyków, Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień PARPA. Prowadzi terapię indywidualną, profilaktykę uzleżnień oraz warsztaty dla młodzieży. 

 

mgr Alicja Pakuła - pedagog, specjalista terapii uzależnień

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień (ukończyła specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia). W trakcie kursu podstawowego systemowej terapii rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu. Systematycznie superwizuje swoją pracę. Prowadzi terapię indywidualną, profilaktykę uzależnień oraz warsztaty dla młodzieży. 

 

mgr Iwona Wysocka - psycholog, pierwszy stopień specjalizacji w zakresie  psychologii klinicznej

 

Wiesława Cegłowska - pedagog, przewodnicząca Stowarzyszenia 

Staż pracy w poradni - 17 lat, ukończone szkolenie pierwszego stopnia -”Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, Ukończyła Szkołę Letnią Komisji Edukacji w dziedzinie Uzależnień, kurs ,,Kształcenie i doskonalenie interdyscyplinarnych grup pracujących  z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w rodzinie”.

 

Krystyna Łopata - zastępca Przewodniczącej Stowarzyszenia

Staż pracy w poradni 20 lat. Ukończyła I i II– stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kurs  Kształcenie i Doskonalenie Interdyscyplinarnych Grup Pracujących z Młodzieżą, Zagrożoną Niedostosowaniem Społecznym, Demoralizacją i Przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem Interwencji Kryzysowej w Rodzinie”. 

 

 

 


Nasze artykuły