Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
 • Odwiedzin: 10925
 • Dzisiaj: 35
 

Aktualności

 
Dnia: 2020-05-10 19:50
Oferta Poradni na 2020 z dotacji Gminy Miasta Szczecin:

Zapraszamy do skorzystania z oferty Stowarzyszenia dla osób z Gminy Miasta Szczecin.

Oferta obejmuje poniższe działania:

 1. Diagnoza i konsultacje - Szczegółowa diagnoza problemu w indywidualnym kontakcie – specjalista terapii uzależnień i/lub lekarz psychiatra, nozologiczna oraz diagnoza poziomu uzależnienia według klasyfikacji ICD-10; Diagnosta ustala, jaki rodzaj pomocy będzie najodpowiedniejszy dla danego pacjenta. A następnie kieruje na: dalszą diagnostykę, gdy jest taka potrzeba, spotkania interwencyjne, czy indywidualną terapię uzależnień, terapię motywującą do podjęcia leczenia w ośrodkach stacjonarnych lub na leczenie w ośrodkach stacjonarnych czy szpitala psychiatrycznego. (obowiązują wcześniejsze zapisy)
 2. Spotkania indywidualne - wczesna interwencja - dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami lub tzw. dopalaczami, okazjonalnie ich używających- (obowiązują wcześniejsze zapisy)
 3. Procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami oraz ich rodzin i bliskich. W jej skład wchodzi: Poradnictwo telefoniczne oraz Poradnictwo I go kontaktu
 4. Grupa dla członków rodzin - w każdy czwartek od 17.30- wstęp wolny ( bez zapisów)
 5. Terapia indywidualna - (kwalifikacja poprzez diagnozę – obowiązuje kolejka oczekujących) w zakresie:
 • Terapia uzależnień  prowadzona jest przez specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień i psychoterapeutów. Początkowo nastawiona na poprawę jakości życia i obniżenie używania środków psychoaktywnych, tj. rozpoznawanie sytuacji nawrotu, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawę kontaktów z rodziną i z innymi ludźmi. Daje ona umiejętność rozpoznawania nacisków wewnętrznych, zewnętrznych i przeciwstawianie się im, umiejętności podejmowania decyzji, szukania wsparcia i udzielania pomocy innym.
 • Terapia indywidualna dla osób  z rodzin z problemem uzależnienia (psychoterapeuta, psycholog) Naszą pomocą obejmujemy dzieci i młodzież z rodzin z problemem uzależnienia. Kluczowa rolę w powstawaniu uzależnienia pełnią czynniki środowiskowe, a w szczególności rodzina, która jest podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. Brak właściwego wsparcia w jego rozwoju powodować może miedzy innymi niepowodzenia szkolne, zaburzenia zachowania i osobowości, zaburzenia emocjonalne, trudności w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Uzależniony rodzic czy opiekun dziecka zakłóca prawidłowe funkcjonowanie układu rodzinnego
 • Pomoc postrehabilitacyjna dla neofitów poprzez  Indywidualną terapię podtrzymującą dla osób w abstynencji
 • Krótka interwencja i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych krzyżowo i osób z podwójną diagnozą: W przypadku podwójnej diagnozy pacjenci Ci są objęci stałą opieką lekarza psychiatry – (farmakologia) i indywidualną terapią u specjalistów. Są to trudni pacjenci, ponieważ w wielu przypadkach przy braniu leków na schizofrenię nie mogą utrzymać abstynencji narkotykowej po naszej krótkiej interwencji terapeutycznej kierowani są do ośrodków stacjonarnych specjalizujących się w leczeniu „PD”.
 1. Zajęcia warsztatowe dla rodziców (obowiązują wcześniejsze zapisy)
 2. Systemowa terapia rodzin (obowiązują wcześniejsze zapisy)
 3. Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. W programie mogą wziąć udział dzieci w wieku 10-14 lat i ich rodzice – program realizujemy w szkołach, po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają dyżurujący terapeuci, zarówno przez telefon, jak i po ustaniu pandemii osobiście, w godzinach pracy Stowarzyszenia.

 

Nasze artykuły