Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 10933
  • Dzisiaj: 43
 

Aktualności

 
Dnia: 2020-02-20 17:33
Oferta Poradni na rok 2020 z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

W ramach programu finansowanego z dotacji KBPN na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. "Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawiralnymi, ich bliskich i rodzin - "Nie przegraj życia" zapraszamy do skorzystania z następujących działań:

 

1. Diagnoza nozologiczna - ocena psychiatryczna stanu psychicznego pod kątem uzależnienia behawioralnego. 

  • Diagnoza zostanie przeprowadzona przez lekarza psychiatrę, a finansowana zostanie z kontraktu z NFZ. (posiadamy status podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, udzielającego świadczenia zdrowtne w zakresie leczenia psychiatrycznego oraz leczenia uzależnień)

2. Interwencje kryzyswowe dla osób uzależnionych od hazardu i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi

  • Jest to forma pomocy psychologicznej, polegająca na przywróceniu pacjentowi stanu równowagi z przed kryzysu. Głównym zadaniem jest stabilizacja pacjenta w sytuacji kryzysu związanego uzależnieniem. Spotkania planujemy  indywidualnie 1 raz w tygodniu dla jednej osoby. Ilość spotkań  od 5  do  10  w zależności od potrzeb.

3. Indywidualne wsparcie terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

  • Są to indywidualne spotkania pogłębione ( ilość spotkań w zależności od specyfiki problemu, motywacji do pracy nad celami terapeutycznymi). Także dla osób, które ukończyły spotkania interwencji kryzysowej i chcą lub powinny kontynuować pracę nad sobą. Oprzemy się tutaj na koncepcji Eriksona. Praca będzie polegać na wspieraniu osobistego, aktywnego wysiłku, podjętego w celu obniżenia stresu i tworzenia nowych rozwiązań.Spotkania planujemy  indywidualnie 1 raz w tygodniu dla jednej osoby. Ilość spotkań od  3 do 15 w zależności od potrzeb.

4. Poradnictwo rodzinne:

  • Z tej formie pomocy mogą skorzystać rodziny osób uzależnionych zarówno biorący udział w warsztatach, jaki bliscy, którzy po raz pierwszy odwiedzają naszą poradnię, lub osoby, mające opory przed korzystaniem z grupowych spotkań. Poradnictwo to będzie prowadzone przez terapeutów, w przypadku umówionego spotkania dla wszystkich członków rodziny także przez terapeutówrodzinnych. Spotkania odbędą się w umówionych terminach planujemy od 1-go do 3 spotkań. Uczestnicy tych spotkań w zależności od potrzeby będą kierowani do udziału w innych formach pomocy w naszej poradni.

5. Konsultacje prawne dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych i ich rodzin

  • Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby uzależnione od hazardu, które mają problemy prawne, długi ukrywają się przed wierzycielami. Korzystają także osoby bliskie: żony, rodzice, dzieci, którzy borykają się z problemami finansowymi z powodu uzależnienia ich bliskich od hazardu.

6. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodziców i bliskich
  • Jest to grupa, w której uczestniczą rodzice i bliscy dzieci, którzy mają problem wynikający z uzależnienia od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 10 spotkań warsztatowych.

Wszyskie działania są bezpłatne! Serdecznie zapraszamy!

Indywidualne wsparcie terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

 

Nasze artykuły