Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 386
  • Dzisiaj: 39
 

Aktualności

 
Dnia: 2023-06-19 14:28
Zapraszamy do zapoznania się z Programem zdrowotnym finansowanym z dotacji Gminy Miasta Szczecin dla podmiotów leczniczych.

Cel zadania: Rozszerzenie lokalnej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej odnoszącej się do uzależnienia od narkotyków, stosowania substancji zastępczych, uzależnienia krzyżowego, politoksykomanii oraz terapii substytucyjnej i poprawa jakości świadczonych usług terapeutycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, w tym pacjentów substytucji metadonowej oraz ich bliskich i osób współuzależnionych – mieszkańców Szczecina, w tym osób nieletnich i ich rodzin.

Oferta działań:

  1. Diagnoza i Konsultacje specjalisty (specjalista psychoterapii uzależnień) dla osób eksperymentujących, nadużywających czy uzależnionych od narkotyków.
  2. Terapia indywidualna prowadzona przez specjalistów terapii uzależnień, psychoterapeutów.
  3. Poradnictwo i edukacja dla rodzin i bliskich w zakresie przyczyn sięgania po narkotyki, skutków łączenia narkotyków z innymi środkami odurzającymi dostępnymi na rynku, w tym leków dostępnych bez recepty.
  4. Interwencja kryzysowa dla osób współuzależnionych.
  5. Grupa terapeutyczna dla kobiet uzależnionych od narkotyków, będących w programie substytucyjnym - „Grupa dla kobiet”.Porady i terapia są bezpłatne! Terminy spotkań ustalane indywidualnie.

Nasze artykuły