Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 4423
  • Dzisiaj: 182
 

Aktualności

 
Dnia: 2022-01-03 12:59
Zapraszamy do skorzystania z programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin - w ramach umowy z NFZ!

Zapraszamy do skorzystania z programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin - w ramach umowy z NFZ!

W ramach oferty udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, konsultacji, psychoterapii grupowej i indywidualnej, psychoedukacji dla rodziców oraz poradnictwa i interwencji.

 

Procedura przyjęcia: bezpośrednio w Poradni lub za pomocą telefonu umówienie się na konsultację diagnostyczną u lekarza psychiatry, specjalisty psychoterapii uzależnień lub psychologa młodej osoby wraz z opiekunem prawnym. Na konsultację przyjmujemy osoby, u których bliscy podejrzewają występowanie problemu z uzależnieniem behawioralnym z naciskiem na nowe technologie lub osoby z już rozpoznawanym F63.8 w celu zakwalifikowania na poszczególne działania w naszej Poradni, w ramach ambulatorium lub do dalszej opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych w innych placówkach. Na konsultację i dalszą psychoedukację przyjmujemy również rodziców – opiekunów tych osób.

 

Ze względu na to, że działania skierowane są do osób nieletnich, obowiązkiem rodzica jest uczestniczenie w procesie jego zdrowienia - stąd każdy rodzic lub opiekun zobowiązany jest do uczestnictwa w grupie psychoedukacyjnej minimum dwa razy w miesiącu.

 

Świadczenia w programie pilotażowym - (obowiązuje rejestracja telefoniczna lub osobista):

 

1. Pomoc psychologiczna - jako pierwsza forma kontaktu z Poradnią - w formie konsulatacji; - Z tej formie pomocy skorzystają rodziny osób uzależnionych, problemowo korzystających z nowych technologii zarówno biorący udział innych świadczeniach, jaki bliscy, którzy po raz pierwszy odwiedzają naszą poradnię.

2. porada lekarska diagnostyczna – do 3 wizyt diagnostycznych w zależności od rozpoznania i zaburzeń współwystępujących. Obejmie postawienie diagnozy, wdrożenie w razie konieczności farmakoterapii, skierowanie do poszczególnych działań;

3. porada lekarska terapeutyczna - w celu weryfikacji w postępach leczenia, udzielenia wsparcia terapeutycznego, modyfikacji planu leczenia;

4. porada diagnostyczna psychologiczna/ specjalistyczna - do 3 wizyt diagnostycznych dla jednego pacjenta - w zależności od rozpoznania i zaburzeń współwystępujących. Głównie w przypadku osób problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych nie wymagających konsultacji psychiatrycznej oraz ich rodzin. Obejmie postawienie diagnozy, zaproponowanie planu leczenia, skierowanie na poszczególne typy działań;

5. Sesje psychoterapii grupowej- "Grupa młodzieżowa" - skierowane do młodszych pacjentów – w przedziale 10 -15 lat wraz z opiekunami -  – 9 spotkań zamkniętych po 2  sesje 90 minutowe oraz 2 sesje rodzinne (dzieci wraz z opiekunami);

6. Sesje psychoterapii indywidualnej – dla starszych dzieci w przedziale wiekowym 14-19 lat, z rozpoznaniem zarówno uzależnienia, jak i problemowego korzystania z nowych technologii.

7. Sesje psychoedukacji  "Grupa dla rodziców"– grupy o charakterze otwartym, tematyczne. Czas trwania 2 godziny. 6 bloków tematycznych. Skierowane do rodzin, bliskich i opiekunów.

8. Sesje psychoterapii rodzinnej – do 5 spotkań na rodzinę, odstęp 2-3 tygodniowy, czas do 2 godzin, prowadzone przez dwóch terapeutów.

 

Szczegółowych informacji udzielają terapeuci dyżurujący. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Programie pilotażowym!

 

Nasze artykuły