Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
 • Odwiedzin: 10918
 • Dzisiaj: 28
 

Aktualności

 
Dnia: 2015-04-19 19:46
Poradnia realizuje w roku 2015 następujące programy:
 • Poradnictwo telefoniczne, zapisy do specjalistów.
 • Poradnictwo I-go kontaktu dla wszystkich zainteresowanych.
 • Grupa wsparcia dla rodziców
 • Diagnoza – lekarz psychiatra,- leczenie farmakologiczne, specjalista terapii uzależnień, psycholog ( na I-szą wizytę do tych specjalistów obowiązuje rejestracja)
 • Spotkania indywidualne przygotowująco – motywujące do podjęcia leczenia dla młodzieży;
 • Wczesna interwencja dla osób zagrożonych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi- spotkania indywidualne
 • Indywidualna terapia uzależnień,
 • Terapia grupowa dla osób używających substancji psychoaktywnych.
 • Grupa rozwoju umiejętności psychospołecznych dla rodziców i bliskich.
 • Terapia rodzinna.
 • Program „Nie przegraj życia”
 • Candis - indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
 • Poradnia nasza drugi rok realizuje program współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia" nazwa własna programu -„Nie przegraj życia”
 • Celem programu jest stworzenie kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych, ze szczególnym uwzględnieniem patologicznych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz bliskich i rodzin tych osób.

Program jest realizowany na terenie naszej poradni poprzez następujące działania:

 • 1.Zajęcia indywidualne edukacyjno - informacyjne dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.
 • 2.Poradnictwo rodzinne – Z tej formie pomocy korzystają osoby uzależnione oraz ich rodziny, którzy po raz pierwszy odwiedzają naszą poradnię, lub osoby, mające opory przed korzystaniem z grupowych spotkań.
 • 3.Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców - jest to grupa, w której uczestniczą rodzice dzieci, które mają problem wynikający z uzależnienia od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • 4.Interwencje kryzysowe  jest forma pomocy psychologicznej, polegającą na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania
 • 5.Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych:
 • 6.Konsultacje prawne dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych i ich rodzin.
 • Wszystkie te działania są bezpłatne do programu kwalifikujemy osoby od 12 roku życia i starsze, zagrożone uzależnieniem behawioralnym, osoby zaangażowane w hazard problemowy i patologiczny; osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi (gry komputerowe, Internet, zakupy, pracoholizm itp. Zapraszamy także rodziny i bliskich wyżej wymienionych osób.

 

Można także skorzystać z naszego telefonu zaufania od pon. do piątku w godz. od 13.00 do 19.00

 


Pracujemy stale w superwizji obecnie pod kierunkiem
 Barbary Łapińskiej - trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Leczenie jest bezpłatne nasze programy są finansowane przez:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Miasta Szczecin, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.


Nasze artykuły