Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
 • Odwiedzin: 394
 • Dzisiaj: 47
 

Aktualności

 
Dnia: 2023-01-16 19:27
Oferta Poradni na 2023 - finansowana z dotacji Gminy Miasta Szczecin

Oferta obejmuje poniższe działania:

 

 1. Diagnoza i konsultacje - Szczegółowa diagnoza problemu w indywidualnym kontakcie – specjalista terapii uzależnień i/lub lekarz psychiatra, nozologiczna oraz diagnoza poziomu uzależnienia według klasyfikacji ICD-10.Diagnosta ustala, jaki rodzaj pomocy będzie najodpowiedniejszy dla danego pacjenta. A następnie kieruje na: dalszą diagnostykę, gdy jest taka potrzeba, spotkania interwencyjne, czy indywidualną terapię uzależnień, terapię motywującą do podjęcia leczenia w ośrodkach stacjonarnych lub na leczenie w ośrodkach stacjonarnych czy szpitala psychiatrycznego (obowiązują wcześniejsze zapisy – finansowana z kontraktu z NFZ , przy rejestracji zbieramy dane osobowe- chronione zgodnie z wytycznymi RODO- na wizycie trzeba okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości)

 2. Procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami oraz ich rodzin i bliskich. W jej skład wchodzi: Poradnictwo telefoniczne oraz Poradnictwo I go kontaktu

 3. Poradnictwo rodzinne - od 1 do 4 spotkań na rodzinę lub bliskich - forma wsparcia dla rodziny pacjenta, ukierunkowana na pomoc w motywowaniu osoby uzależnionej do leczenia, wytrwania w procesie zmiany i utrzymania abstynencji.

 4. Spotkania indywidualne - wczesna interwencja - dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami lub tzw. dopalaczami, okazjonalnie ich używających (po diagnozie wstępnej - obowiązuje kolejka oczekujących)

 5. Grupa dla członków rodzin - w każdy czwartek od 18.00- wstęp wolny ( w czasie pandemii obowiązują zapisy lub uczestnictwo online za pomocą Teams Microsoft);

 6. Zajęcia warsztatowe dla rodziców (obowiązują wcześniejsze zapisy)

 7. Systemowa terapia rodzin (obowiązują wcześniejsze zapisy)

 8. Program Wzmacniania Rodzin 10-14- W programie mogą wziąć udział dzieci w wieku 10-14 lat zagrożone alkoholizmem i ich rodzice lub opiekunowie – program realizujemy na terenie Poradni lub w szkołach, po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją.

 • Sesje "zerowe" - kwalifikacyjne

 • Sesje podstawowe - 7 spotkań – grupowe - Program jest prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, dla młodzieży i rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie (1 godzina). Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej (2 godziny). Sesje dla rodziców prowadzi 1 osoba, sesje dla młodzieży 2 osoby, na sesji rodzinnej wszyscy spotykają się razem.

 • Indywidualne wsparcie psychoedukacyjne i terapeutyczne dla rodzin - od 2 do 5 spotkań dla jednej rodziny

 1. Terapia indywidualna - dla osób nadużywających, uzależnionych od środków psychoaktywnych (po diagnozie wstępnej - obowiązujekolejka oczekujących) w zakresie:

 • Terapia uzależnień prowadzona jest przez specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień i psychoterapeutów. Początkowo nastawiona na poprawę jakości życia i obniżenie używania środków psychoaktywnych, tj. rozpoznawanie sytuacji nawrotu, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawę kontaktów z rodziną i z innymi ludźmi. Daje ona umiejętność rozpoznawania nacisków wewnętrznych, zewnętrznych i przeciwstawianie się im, umiejętności podejmowania decyzji, szukania wsparcia i udzielania pomocy innym.

 • Terapia indywidualna dla osób z rodzin z problemem uzależnienia(psychoterapeuta, psycholog) Naszą pomocą obejmujemy dzieci i młodzież z rodzin z problemem uzależnienia. Kluczowa rolę w powstawaniu uzależnienia pełnią czynniki środowiskowe, a w szczególności rodzina, która jest podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. Brak właściwego wsparcia w jego rozwoju powodować może miedzy innymi niepowodzenia szkolne, zaburzenia zachowania i osobowości, zaburzenia emocjonalne, trudności w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Uzależniony rodzic czy opiekun dziecka zakłóca prawidłowe funkcjonowanie układu rodzinnego

 • Pomoc postrehabilitacyjna dla neofitów poprzez Indywidualną terapię podtrzymującą dla osób w abstynencji oraz  spotkania grupowe dla neofitów

 • Krótka interwencja i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych krzyżowo i osób z podwójną diagnozą -W przypadku podwójnej diagnozy pacjenci Ci są objęci stałą opieką lekarza psychiatry – (farmakoterapia) i indywidualną terapią u specjalistów.

 • Sobotnie dyżury interwencyjne
Nasze artykuły