Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 390
  • Dzisiaj: 43
 

Czym się zajmujemy

 

Oferta Poradni "Powrót z U" skierowana jest do:

  • osób, które mają problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych (narkotyki, "dopalacze", leki) w różnym nasileniu  od eksperymentów, przez nadużywanie do uzależnienia. Dla osób w każdym wieku. 
  • Dodatkowo dla osób nieletnich i młodych dorosłych (do 26r.z) w przypadku problemu z nadużywaniem alkoholu.
  • osób, które mają problem z szeroko rozumienymi zaburzeniami behawioralnymi - takimi jak patologiczny hazard, nałogowe granie na komputerze, korzystanie z Internetu, portali społecznościowych czy innych urządzeń multimedialnych, tj, komórka, tablet, komputer, czy TV, uzależnenie od zakupów, pracy, czy seksu. 

Jednocześnie oferujemy pomoc rodzinom i bliskim tych osób, udzielając wsparcia, pomocy interwencyjnej, psychoedukując indywidualnie oraz warsztatowo. 

Poradnictwo telefoniczne: 48 88 355, 519142906 
 
Codziennie (oprócz soboty i niedzieli), dyżurują przy nim terapeuci, można tu anonimowo uzyskać poradę z zakresu: wiedzy o narkotykach, jak rozpoznać pierwsze symptomy uzależnienia, jakie są objawy i konsekwencje zażywania środków zmieniających świadomość, gdzie szukać pomocy, jak pomóc dziecku uzależnionemu. To telefon dla rodziców, członków rodzin oraz młodzieży.
Porad telefonicznych udzielamy: poniedziałek - środa w godzinach od 13.00 do 18.30, czwartek od 15.00 do 17.30, piątek od 13.00 do 16.30.

 

Poradnictwo pierwszego kontaktu


 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia osobistej wizyty w naszej poradni, codziennie dyżurują tutaj doświadczeni terapeuci lub rodzice, którzy mają za sobą podobne przeżycia z własnymi dziećmi, udzielają wsparcia emocjonalnego, porad, konsultacji, w razie potrzeby szukają miejsca w ośrodkach odwykowych, rejestrują do specjalistów. W naszej Poradni znajdziecie państwo zrozumienie, pomoc i partnerski stosunek w trudnej sytuacji, jaką jest dla każdej rodziny podejrzenie lub pewność, że dotknął ją problem narkomanii czy zaburzeń związanych z kompulsywnymi czynnościami.

 

Grupa wsparcia dla rodzin i bliskch


Spotkania te odbywają się na terenie naszej Poradni w każdy czwartek od godz. 17.30 - do ok 20.30. Są to spotkania otwarte, anonimowe, na które może przyjść każdy rodzic, bliski, partner czy partnerka, jeżeli podejrzewa lub ma już pewność, że ten problem dotyczy jego rodziny. Grupa ta jest prowadzona przez doświadczonych terapeutów. Spotkania  mają na celu: wyposażenie w informacje na temat mechanizmów uzależnienia, współuzależnienia, środków odurzających, rozpoznawania stanów odurzenia, przejawów uzależnień od czynności, postępowania choroby. Dostarczają bliskim wiedzy na temat, jak żyć z osobą uzależnionioną, jak jej pomóc i gdzie takiej pomocy szukać, uczą radzenia sobie z własnymi emocjami i bezradnością. Do zadań takiej grupy należy pokazanie rodzinie, że uzależnienie jest chorobą o określonych cechach i nawrotach. Rzetelne przekazanie wiedzy na temat uzależnienia daje szansę na opanowanie chaotycznych działań i wprowadzenie w to miejsce konstruktywnego postępowania. Analiza postaw wobec chorego wskazuje, że istnieją takie, które podtrzymują chorobę i te, które hamują jej rozwój.

 

Jeżeli Ciebie szanowny czytelniku tej strony dotyczy ten problem nie wahaj się weź udział w takim spotkaniu, borykanie się w samotności z tym problemem skazane jest na niepowodzenie. Doradzimy Ci także, gdzie uzyskasz profesjonalną pomoc. W dobie wolnego rynku gdy oferuje swoje usługi wielu „pseudospecjalistów” ważnym jest, by wybrać osoby doświadczone i kompetentne.

 

Po latach naszych doświadczeń w pracy z nieletnimi, jesteśmy przekonani o ewidentnym wpływie struktury rodzinnej i sposobów jej funkcjonowania na kształtowanie się uzależnienia, ale także o zbawiennym wpływie rodziny w terapii i profilaktyce. Dlatego też tak duża jest nasza oferta dotycząca ,,leczenia całej rodziny”. Bardzo ważne jest dla pracowników naszej Poradni włączenie całej rodziny w proces świadomego przywracania zdrowia uzależnionemu dziecku.

Porady psychiatryczne


Polegają one przede wszystkim na diagnozowaniu osób uzależnionych i współuzależnionych. Porad tych udziela lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, który przyjmuje w naszej poradni. Na wizyty rejestrują dyżurujący terapeuci, można się zarejestrować osobiście lub telefonicznie. Lekarz kieruje pacjenta na terapię do terapeutów, psychologów, na detoksykację lub do ośrodków odwykowych. Pacjent nieletni przyjmowany jest zawsze w obecności rodzica. Każdy rodzic ma możliwość porozmawiania z lekarzem na temat problemu, z jakim przychodzi do naszej poradni. 


Po latach naszych doświadczeń w pracy z nieletnimi, jesteśmy przekonani o ewidentnym wpływie struktury rodzinnej i sposobów jej funkcjonowania na kształtowanie się uzależnienia, ale także o zbawiennym wpływie rodziny w terapii i profilaktyce. Dlatego też tak duża jest nasza oferta dotycząca ,,leczenia całej rodziny”. Bardzo ważne jest dla pracowników naszej Poradni włączenie całej rodziny w proces świadomego przywracania zdrowia uzależnionemu dziecku.

 

 Wstępna diagnoza poziomu uzależnienia

Polega ona przede wszystkim na diagnozowaniu osób używających substancji psychoaktywnychkierowaniu na oferowane w naszej Poradni działania profilaktyczne, konsutacje psychiatyrczne, badania psychologiczne lub terapeutyczne. Porad tych udziela specjalista terapii uzależnień oraz / lub lekarz psychiatra.

 

Spotkania indywidualne przygotowująco – motywujące do podjęcia leczenia dla młodzieży i dorosłych

 

Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży, dorosłych: (prowadzenie: psychoterapeuci, psychoterapeuci uzależnień)
 
 

Jest to forma pomocy dla osób od 12 r.ż. na różnych poziomach uzależnienia, zagrożonych uzależnieniem, znajdujących się we wstępnej fazie uzależnienia, jak i uzależnionych zarówo od substancji psychoaktywnych, jak i od czynności (hazard, komputery, Internet, zakupy, seks itp.). Nie każdy człowiek, który ma tego typu problemy wymaga leczenia w ośrodku odwykowym. W wielu przypadkach wystarczy terapia ambulatoryjna.

Uważamy, że leczenie pacjenta w takiej formie jest bardzo tanie (drastycznie ostatnio zmniejszyła się możliwość leczenia tej choroby w ośrodkach odwykowych, ze względu na małą ilość tych miejsc i na dramatyczny przyrost potencjalnych pacjentów). Pacjenci korzystający z takiej formy leczenia nie wypadają ze swoich ról społecznych, w przeciwieństwie do osób leczących się poza miejscem zamieszkania. Bardzo ważna jest tutaj współpraca z rodziną. Profesjonaliści pomagają poprzez sesje rodzinne, grupę wsparcia złagodzić konflikty w rodzinie, radzą jak wspólnie przetrwać ten bardzo trudny okres wychodzenia z nałogu.

 

Wczesna interwencja dla osób zagrożonych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi- spotkania indywidualne:
 

Wczesna interwencja polega na zastosowaniu odpowiednich metod terapeutycznych na jak najwcześniejszym etapie rozwoju problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych (nawet na etapie eksperymentu lub stanu ryzyka). Jest to forma pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem lub znajdujących się we wstępnej fazie uzależnienia. W ich skład wchodzi tzw. wczesna interwencja oraz spotkania pogłębione  i utrwalające zdobyte umiejętności- indywiualne, z częstotliwością raz w tygodniu.
 

Grupa terapeutyczna dla młodych osób z problemem z substancjami psychoaktywnymi: 

 

 

Są to zajęcia terapeutczno- warsztatowe  - otwarte (każde spotkanie po 2,5 godziny prowadzone teraputę uzależnień, praca trwa miniumum 10 tygodni).  Do tego rodzaju terapii kwalifikowani są pacjenci, przeszłi diagnozę poziomu uzaleznienia u specjalisty pschychoterapii uzależnień w naszej Poradni i deklarują chęć pracy w takiej grupie, obowiązkowe jest utrzymywanie abstynecji narkotykowo-alkoholowej.

 

 

Grupa terapeutyczna  "Grupa Wstępna" dla osób dorisłych z problemem z substancjami psychoaktywnymi: 

 

Są to zajęcia terapeutczno - warsztatowe  - otwarte (każde spotkanie po 2,5 godziny prowadzone teraputę uzależnień, praca trwa6 tygodni).  Do tego rodzaju terapii kwalifikowani są pacjenci, przeszłi diagnozę poziomu uzaleznienia u specjalisty pschychoterapii uzależnień w naszej Poradni i deklarują chęć pracy w takiej grupie, obowiązkowe jest utrzymywanie abstynecji narkotykowo-alkoholowej.

Tematy cykliczne:

1. Objawy uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Uzależnienia jest chorobą.

2. W jaki sposób alkohol i narkotyki wpływają na moje zdrowie i życie ? Bilans zysków i strat.

3. Głód alkoholu i narkotyku, objawy głodu. Jak sobie z nim radzić. Praca nad destrukcją w uzależnieniu i nad rozpoznawaniem indywidualnych mechanizmów uzależnienia.

4. Odmawianie picia, przyjmowania narkotyku. Praca nad motywacją do leczenia.

5. Czego szukam w substancjach psychoaktywnych, czyli o Mechanizmie Nałogowego Regulowania Uczuć

6. O trudnościach w utrzymywaniu abstynencji. Mapa Świata osoby uzależnionej.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych/ psychospołecznych dla rodziców i bliskich:

 

 

 

Warszaty obejmują od 8 do 10 spotkań, prowadzone są przez dwóch terapeutów - grupa zamknięta.

Warsztaty koncentrują się na uczeniu oraz wzmacnianiu umiejętności życiowych sprzyjających realizacji celów i zaspokajaniu potrzeb w konstruktywny sposób. Na potrzeby warsztatów skupimy się na tych umiejętnościach, które pomogą rodzicom w sposób efektywny  i konkretny radzić sobie z problemem ewentualnego uzależnienia.

 

Wsparcie indywidualne oraz interwencja kryzysowa dla rodzin i bliskich osób zagrożonych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi:

 

 

Polegają one na wspieraniu osobistego, aktywnego wysiłku, podjętego w celu obniżenia stresu i tworzenia nowych rozwiązań. Oraz na umiejętności zarządzania sobą, poprzez:

•Pracę nad budowaniem pozytywnej samooceny, 

•Oddzielanie własnych potrzeb od potrzeb dziecka

 •Właściwą analizę sytuacji i problemów

•Wyznaczanie celów w motywacji dziecka do leczenia ( jest to model własny w pracy naszej poradni – „strategia małych kroczków”)

•Konstruktywne radzenie sobie z problemami;

 

Interwencja kryzysowa dla osób uzależnionych od hazardu i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi:

 

 

Jest to forma pomocy  psychologicznej, polegająca na przywróceniu pacjentowi stanu równowagi z przed kryzysu. Głównym zadaniem jest stabilizacja pacjenta w sytuacji kryzysu związanego uzależnieniem.

 

Indywidualne wsparcie terapeutyczne:

 

 

W przypadku gdy wcześniejsze metody interwencyjne okazały się niewystarczające, skierowane do osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Praca polega na wspieraniu osobistego, aktywnego wysiłku, podjętego w celu obniżenia stresu i tworzenia nowych rozwiązań.

 

Poradnictwo rodzinne dla rodzin i bliskich osób uzależnionych od hazardu, czy uzależnionych behawioralnie:

 

 

Forma wsparcia dla rodziny pacjenta, ukierunkowana na pomoc w motywowaniu osoby uzależnionej do leczenia, wytrwania w procesie zmiany i utrzymania abstynencji.

 

Konsultacje prawne dla pacjentów i ich bliskich:

 

 

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby uzależnione od hazardu, które mają problemy prawne, długi ukrywają się przed wierzycielami. Korzystać mogą  także osoby bliskie: żony, rodzice, dzieci, którzy borykają się z problemami finansowymi z powodu uzależnienia ich bliskich od hazardu.

 


Leczenie i wsparcie jest bezpłatne nasze programy są finansowane przez:


Narodowy Fundusz Zdrowia,

Urząd Miasta Szczecin,

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

 


Nasze artykuły