Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
  • Odwiedzin: 391
  • Dzisiaj: 44
 

Aktualności

 
Dnia: 2024-06-30 17:45
Zapraszamy do uczestnictwa w programie pilotażowym dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych Ministerstwa Zdrowia !

Program oddziaływań terapeutycznych uwzględnia zarówno okresy rozwojowe dzieci i młodzieży, jak i specyfikę różnych form korzystania z nowych technologii cyfrowych.

 

Procedura przyjęcia:

  • bezpośrednio w Poradni lub za pomocą telefonu umówienie się na konsultację diagnostyczną u specjalisty psychoterapii uzależnień lub psychologa młodej osoby wraz z opiekunem prawnym. W celu pogłębienia diagnozy – wizyta u lekarza psychiatry.
  • Na konsultację przyjmujemy osoby, u których bliscy podejrzewają występowanie problemu z uzależnieniem behawioralnym z naciskiem na nowe technologie lub osoby z już rozpoznawanym F63.8 w celu zakwalifikowania na poszczególne działania w naszej Poradni, w ramach ambulatorium lub do dalszej opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych w innych placówkach. Na konsultację i dalszą psychoedukację przyjmujemy również rodziców – opiekunów tych osób.
  • Każde działanie w programie pilotażowym – obejmuje również uczestnictwo w ewaluacji zewnętrznej – do tego celu przeprowadzamy ankiety pre i post, oraz pogłębione wywiady po 3 m-cach od ukończenia.
  • Ze względu na to, że działania skierowane są do osób nieletnich, obowiązkiem rodzica jest uczestniczenie w procesie jego zdrowienia - stąd każdy rodzic lub opiekun zobowiązany jest do uczestnictwa w grupie psychoterapeutyczno- psychoedukacyjnej.

 

 

 

Świadczenia w programie pilotażowym - (obowiązuje rejestracja telefoniczna lub osobista):

 

 

 

1. Pomoc psychologiczna - jako pierwsza forma kontaktu z Poradnią - w formie konsulatacji; - Z tej formie pomocy skorzystają rodziny osób uzależnionych, problemowo korzystających z nowych technologii zarówno biorący udział w innych świadczeniach, jaki bliscy, którzy po raz pierwszy odwiedzają naszą poradnię.

 

2. porada lekarska diagnostyczna – do 3 wizyt diagnostycznych w zależności od rozpoznania i zaburzeń współwystępujących. Obejmie postawienie diagnozy, wdrożenie w razie konieczności farmakoterapii, skierowanie do poszczególnych działań;

 

3. porada lekarska terapeutyczna - w celu weryfikacji w postępach leczenia, udzielenia wsparcia terapeutycznego, modyfikacji planu leczenia;

 

4. porada diagnostyczna psychologiczna/ specjalistyczna - do 3 wizyt diagnostycznych dla jednego pacjenta - w zależności od rozpoznania i zaburzeń współwystępujących. Głównie w przypadku osób problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych nie wymagających konsultacji psychiatrycznej oraz ich rodzin. Obejmie postawienie diagnozy, zaproponowanie planu leczenia, skierowanie na poszczególne typy działań;

 

5. Sesje psychoterapii grupowej- "Grupa młodzieżowa" - skierowane do młodszych pacjentów – w przedziale 10 -14 lat wraz z opiekunami -  – 9 spotkań zamkniętych po 2  sesje 90 minutowe oraz 2 sesje rodzinne (dzieci wraz z opiekunami);

 

6. Sesje psychoterapii indywidualnej – dla starszych dzieci w przedziale wiekowym 12-21 lat, z rozpoznaniem zarówno uzależnienia, jak i problemowego korzystania z nowych technologii.

 

7. Sesje psychoterapii grupowej i psychoedukacji  "Grupa dla rodziców"– grupy tematyczne.  Czas trwania 2-3 godzin. 7 bloków tematycznych. Skierowane do rodzin, bliskich i opiekunów.

 

8. Sesje psychoterapii rodzinnej – do 5 spotkań na rodzinę, odstęp 2-3 tygodniowy, czas do 2 godzin, prowadzone przez dwóch terapeutów.

 

Program oddziaływań terapeutycznych ma na celu ograniczenie symptomów problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych przez:

 

1)ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii cyfrowych;

 

2)zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych;

 

3)poprawę stanu zdrowia psychicznego;

 

4)poprawę funkcjonowania społecznego.

 

Zapraszamy do skorzystania z programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin - w ramach umowy z NFZ - więcej informacji udzielą Państwu nasi Pracownicy. 

Nasze artykuły