Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
 • Odwiedzin: 397
 • Dzisiaj: 50
 

Aktualności

 
Dnia: 2024-06-30 17:45
Zapraszamy do uczestnictwa w programie pilotażowym dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych Ministerstwa Zdrowia !

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu pracowników NFZ Oddział Szczecin – możliwe jest przedłużenie programu pilotażowego do końca czerwca 2025, już w nowych Strukturach Centrtum Psychoterapi i Leczenia Uzależnień "Powrót z U" !


Szczególnie dziękujemy: Kierownikom i Pracownikom Działu Obsługi Umów oraz Działu Lecznictwa Stacjonarnego!


Oferta programu skierowana jest do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych  - osób od 10 r.ż. do 18 r.ż. wraz z rodzicami lub opiekunami.


Świadczenia udzielane są nieodpłatnie, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - w związku z tym do rejestracji potrzebny jest numer pesel, dokument tożsamości ze zdjęciem, w przypadku opiekunów - dokument potwierdzający status opiekuna prawnego. Wszelkie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO.

 

W ramach oferty udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, konsultacji, psychoterapii grupowej i indywidualnej, psychoedukacji dla rodziców oraz poradnictwa i interwencji.

Szczegółowe informacje:

Dnia: 2024-06-13 13:06
Program Candis - dzięki dotacji z Gminy Miasta Szczecin!

Dzięki umowie zawartej z Gminą Miasta Szczecin mamy możliwość uzupełnienie oferty naszego Stowarzyszenia o rekomendowany program - Candis.

 

Program ten skierowany jest do mieszkańców Szczecina -  osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. Adresowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Na nasz program składają się indywidualne sesje (zwykle od 10 do 11 sesji dla każdego uczestnika). Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

 

 

Warunkiem uczestnictwa jest pierwsza wizyta diagnostyczna u specjalisty psychoterapii uzależnień lub lekarza psychiatry.

 

 


Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz zapisy pod numerem telefonu Centrum!
 

Dnia: 2024-06-03 16:50
Uwaga! Zmiana harmonogramu spotkań Grupy Wstępnej dla dorosłych z problemem używania substancji psychoaktywnych!

Od 12.06.2024 spotkania Grupy Wstępnej będą odbywały się w każdą środę od godziny 17.30.

 

Harmonogram spotkań:

Program poszczególnych sesji grupowych w 1 cyklu:

1.Objawy uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Uzależnienia jest chorobą.

2.W jaki sposób alkohol i narkotyki wpływają na moje zdrowie i życie ? Bilans zysków i strat.

3.Głód alkoholu i narkotyku, objawy głodu. Jak sobie z nim radzić. Praca nad destrukcją w uzależnieniu i nad rozpoznawaniem indywidualnych mechanizmów uzależnienia.

4.Odmawianie picia, przyjmowania narkotyku. Praca nad motywacją do leczenia.

5.Czego szukam w substancjach psychoaktywnych, czyli o Mechanizmie Nałogowego Regulowania Uczuć.

6.O trudnościach w utrzymywaniu abstynencji. Mapa Świata osoby uzależnionej.

 

Po więcej informacji zapraszamy telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Centrum!


Obowiązuje wcześniejsza wizyta diagnostyczna!


Wszystkie działania są bezpłatne!

Dnia: 2024-05-17 20:21
Kolejny rok z rzędu dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin rozszerzamy naszą ofertę terapeutyczną i rehabilitacyjną na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, w tym pacjentów substytucji metadonowej oraz ich bliskich i osób współuzależnionych – mieszkańców Szczecina.

Oferta działań:


 • Diagnoza i Konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień dla osób eksperymentujących, nadużywających czy uzależnionych od narkotyków.
 • Psychoterapia indywidualna prowadzona przez specjalistów terapii uzależnień, psychoterapeutów.
 • Poradnictwo i edukacja dla rodzin i bliskich w zakresie przyczyn sięgania po narkotyki, skutków łączenia narkotyków z innymi środkami odurzającymi dostępnymi na rynku, w tym leków dostępnych bez recepty.
 • Spotkania wspierające dla osób współuzależnionych Interwencja kryzysowa dla osób współuzależnionych.
 • Grupa terapeutyczna dla kobiet uzależnionych od narkotyków, będących w programie substytucyjnym - „Grupa dla kobiet”.
 • Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży


Odbiorcy programu:
mieszkańcy Szczecina zagrożeni uzależnieniem od narkotyków, stosujący substancje zastępcze, uzależnieni krzyżowo oraz będący w terapii substytucyjnej, a także ich bliscy - osoby współuzależnione.

 

Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz zapisy do poszczególnych działań pod numerem telefonu poradni.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Dnia: 2024-05-16 10:33
Sobotnie dyżury interwencyjne specjalistów - dodatkowe terminy!

Dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin,mamy ogromną przyjemność uzupełnić naszą ofertę sobotnich dyżurów interwencyjnych o dodatkowe teminy:

 

 

08.06.2024, 06.07.2024, 20.07.2024, 03.08.2024, 10.08.2024,  14.09.2024, 05.10.2024, 30.11.2024


 

Dyżury skierowane są dla młodych dorosłych ( do 26r.ż.) z problemem alkoholowym oraz ich bliskich, a także rodziców dzieci i młodzieży podejrzewjących u swoich najbliższych używanie alkoholu.W wybrane soboty miesiąca od godziny 10.30 do 13.30 w naszej Poradni kontakt osobisty i telefoniczny zapewnią doświadczeni specjaliści.

Wszystkie działania są bezpłatne.

Dnia: 2024-05-06 12:57
"Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?" program Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych dla mieszkańców Szczecina.

Od wielu lat obserwujemy wśród osób zgłaszających się do naszej Poradni zwiększającą się ilość bardzo młodych ludzi, którzy ryzykownie piją alkohol. Picie alkoholu staje się dla nich formą nie tylko eksperymentu, ale sposobem na spędzanie wolnego czasu. Ilość wypitego alkoholu nie ma doprowadzić tylko do stanu upojenia, ale wręcz do całkowitego odurzenia. Z wiekiem wzrasta gwałtownie liczba nastolatków pijących alkohol oraz tych, którzy byli pijani. Młodzież, która doświadczyła pijaństwa, wykazuje mniejszą satysfakcję z życia, jest bardziej skłonna do zastraszania swoich kolegów z klasy i ma gorsze wyniki w nauce. Uczniowie pijący alkohol w sposób szkodliwy mają mniejsze szanse na ukończenie studiów wyższych, szczególnie w przypadku dziewcząt.

Wyróżnia się dwa podstawowe wzory spożywania alkoholu rodzące poważne zagrożenia i konsekwencje zdrowotne – picie szkodliwe oraz uzależnienie. Oba wymagają interwencji. Ważna jest prawidłowa ich identyfikacja, gdyż na jej podstawie należy oprzeć sposób pomocy i leczenia: jej cele, czas trwania i metody. Dlatego też stworzyliśmy program terapeutyczny dla mieszkańców Szczecina "Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?" Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z naszym Centrum.

Dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin, wszystkie działania są bezpłatne.

Dnia: 2024-04-05 13:34
Zapraszamy do zapoznania się z programem naszego Stowarzyszenia pt:"Program Wzmacniania Rodziny” - współfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok.

Informujemy, że rusza kolejna edycja projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą Program Wzmacnia Rodziny. Jest to uzupełnienie oferty Urzędu Miasta Szczecin i rozszerzenie jej dla mieszkańców całego województwa Zachodniopomorskiego.

 

Ten projekt profilaktyczny skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 10-18 lat, u których pojawiły się niepokojące zachowania w związku z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także inne towarzyszące problemy.

 

W ofercie znajdują się:

 • Dla rodzin dzieci młodszych 10-14 lat proponujemy cykl sesji warsztatowych, które odbędą się po wakacjach;
 • dla dzieci i młodzieży starszej (15-18 lat) - warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży;
 • indywidualne wsparcie psychoedukacyjne i terapeutyczne dla rodzin;
 • poradnictwo i konsultacje;
 • warsztaty interwencyjne dla rodziców.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz zapisy do poszczególnych działań pod numerem telefonu poradni.

Serdecznie zapraszamy!

Dnia: 2024-03-08 14:43
"Nie przegraj życia! " - Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Poradni, skierowaną dla osób mających problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard oraz e-hazard, urządzenia multimedialne, seks, pornografia, zakupy, kompulsywne objadanie się, praca itp.) i ich rodzin i bliskich.

O uzależnieniu behawioralnym mówimy wówczas, gdy człowiek jest uzależniony od jakiejś czynności (a nie od podawanej substancji z zewnątrz). Uzależnienie behawioralne polega na niekontrolowanej potrzebie (a właściwie przymusie) wykonywania danego zachowania mimo świadomości jego negatywnych konsekwencji.

Dla osób podejrzewających u siebie  lub już zmagających się z tym problemem oraz ich bliskich stworzyliśmy program zdrowotny „Nie przegraj życia”.


Dnia: 2024-03-02 18:26
"Wstęp do trzeźwości" - Grupa psychoedukacja z elementami warsztatów umiejętności psychospołecznych dla osób z problemem narkotykowym – dzięki umowie nr WWS/7/2024 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Oferta, którą dla Państwa przygotowaliśmy to ustalenie stałego dostępu do psychoedukacji już zaraz po diagnozie wstępnej - w postaci cyklicznych grup podstawowych- tzw. Wstępnych.

Jest ona uzupełnieniem i wspieraniem całościowej oferty naszego Stowarzyszenia - skierowanej do osób mających kontakt z substancjami psychoaktywnymi tj. eksperymentującymi z narkotykami i nowymi substancjami, okazjonalnie ich nadużywających, uzależnionych - mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

1 cykl  Grupy "Wstęp do trzeźwości" obejmuje – 6 spotkań po 3 godziny – z częstotliwością raz w tygodniu.

GRUPA jest otwarta - przeznaczona dla osób na różnym poziomie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) - od zagrożonych, eksperymentujących, używających szkodliwe do uzależnionych powyżej 18 r.ż.

W celu zakwalifikowania się do uczestnictwa konieczna jest wcześniejsza wizyta diagnostyczna u lekarza psychiaty lub specjalisty psychoterapii uzależnień - w ramach naszej umowy z NFZ. 

Przewidywany czas trwania grupy podstawowej to ok. 1,5 miesiąca. Czas pracy pacjenta na grupie może się wydłużyć w zależności od osiągania przez niego założonych celów.  

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu – w piątki od godz. 16.00 w naszym Centrum.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Dnia: 2024-01-22 14:56
Oferta na 2024 - kolejne umowy z Urzędem Miasta Szczecin!

W dniu 16.01.2024 podpisaliśmy kolejne 2 umowy z Urzędem Miasta Szczecin na rok 2024 na zadania pubiczne pn: 

Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią - "Zdrowy start".

 

oraz


Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego -Program Wzmacniania Rodziny.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Dnia: 2024-03-12 12:22
Zapraszamy do korzystania z oferty na rok 2024 dzięki dotacji z Urzędu Miasta Szczecin!

09.01.2024 podpisaliśmy umowę z Urzędem Miasta Szczecin na rok 2024 na zadanie pubiczne pn: 

"Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich".

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Dnia: 2023-12-21 08:44
Spotkanie świąteczne w "Powrocie z U"

Stowarzyszenie "Powrót z U" Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzy Wszystkiem członkom, sympatykom, klientom oraz ich rodzinom spokoju, rodzinnego ciepła i radości świętowania z dala od zmartwień i trosk życia codziennego.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz Zespołu Terapeutycznego serdecznie zapraszamy w dniu 21.12.2023 o godz. 17.30 na świąteczne spotkanie.

Dnia: 2023-10-15 11:28
Idą zmiany!!!

Z przyczyn od nas niezależnych Zarząd Główny Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych  „POWRÓT Z U”, podjął decyzję o likwidacji Stowarzyszenia, a tym samym rozwiązania Oddziałów Stowarzyszenia.

W związku z powyższym podmiot leczniczy utworzony przez Zachodniopomorskie Odział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno – Społeczna – również ulegnie likwidacji. Aby zapewnić dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, uzależnionych behawioralnie oraz ich rodzin i bliskich zdecydowaliśmy się powołać nowe Stowarzyszenie - Zachodniomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych  „POWRÓT Z U” i w jego strukturach zakład leczniczy Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień. Jako jednostka w pełni niezależna, funkcjonujemy pod nowym numerem wpisu do KRS i nowym Regonem – jednak jego zasoby zarówno osobowe, jak i merytoryczne nieuległy zmianie, a działania statutowe zostały poszerzone.

     Tym samym pozostajemy ekspertami w kwestiach uzależnień na terenie województwa zachodniopomorskiego i miasta i gminy Szczecin, kontynuując ofertę odpartą na wieloletnim doświadczeniu i skuteczność. Jednocześnie otwiera się przed nami możliwość rozszerzenia oferty pomocowej, dostosowanej do potrzeb klientów naszego regionu, ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług i jakże obecnie ważna, perspektywa dalszego rozwoju.

Dnia: 2023-08-25 11:45
Zapraszamy na PWR!
Uwaga! Rozpoczęliśmy nabór chętnych do skorzystania z warsztatów dla rodzin w ramach Programu Wzmacnia Rodziny. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasta Szczecin. Warsztaty będą odbywały się w soboty. Pierwsze spotkanie 23.09.23. Na spotkanie kwalifikacjyjne należy umówić się indywidualnie z terapeutą.
Program skierowany jest do rodzin czyli zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 10-14 lat.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Poradni "Powrót z U" lub telefonicznie.

 

Dnia: 2023-06-19 14:33
Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą Stowarzyszenia na drugie półrocze 2023- dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że rusza w poradni nowy projekt dofinansowany przez Urzad Marszałkowki Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą Program Wzmacnia Rodziny. Jest to uzupełnienie oferty Urzędu Miasta Szczecin i rozszerzenie jej dla mieszkańców całego województwa. Ten projekt profilaktyczny skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 10-18 lat u których pojawiły się niepokojące zachowania w związku z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także inne towarzyszące problemy.

Dla rodzin dzieci młodszych 10-14 lat proponujemy cykl sesji warsztatowych, które odbędą się po wakacjach, a rodziny ze starszymi dziećmi zapraszamy do nas już od dziś na sesje indywidualnego wsparcia. Wszelkie szczegóły dotyczące programu oraz zapisy do poszczególnych działań pod numerem telefonu poradni.

 

Serdecznie zapraszamy!

Dnia: 2023-06-19 14:28
Zapraszamy do zapoznania się z Programem zdrowotnym finansowanym z dotacji Gminy Miasta Szczecin dla podmiotów leczniczych.

"Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków” to program uzupełniący ofertę z NFZ - skierowany do mieszkańców Szczecina zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, stosujących substancje zastępcze, uzależnionych krzyżowo oraz będących w terapii substytucyjnej, a także ich bliskich - osoby współuzależnione.


Więcej informacji udzielają dyżurujący, telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Poradni. Na wszystkie działania oprócz poradnictwa i edukacji, które jest dostępne w trakcie pracy Poradni, obowiązują zapisy i kwalifikacje.

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą! Porady i terapia są bezpłatne! 

 

 

Program jest realizowany zgodnie z ofertą konkursową oraz Umową NR WSS-I.32.2023.AD Nr CRU 23/000108 z dnia 12 kwietnia 2023r. zawartą między Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez paną Lidię Rogaś– Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin, a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno–Społeczna z siedzibą w Szczecinie, ul.Klonowica 1A, reprezentowanym przez Monikę Cegłowską-Pundyk  Kierownikiem Poradni.

Dnia: 2023-04-18 18:07
Ruszyła kolejna edycja- "Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?"

Ruszyła kolejna edycja Programu skierowanego do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu  (dla osób do 25 roku życia)  oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina.


Dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin, wszystkie działania są bezpłatne.


Więcej informacji udzielają dyżurujący, telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Poradni. Na wszystkie działania oprócz poradnictwa i edukacji, które jest dostępne w trakcie pracy Poradni, obowiązują zapisy i kwalifikacje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Dnia: 2023-03-27 13:53
Serdecznie zapraszamy osoby mające problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu oraz ich bliskich do skorzystania z oferty naszej Poradni.

CANDIS jest krótkoterminowym programem terapii dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi. Adresowany do osób pow. 16 roku życia, wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

W trakcie 10-11  sesji terapii indywidualnej klienci programu nabywają umiejętności ułatwiające utrzymywanie abstynencji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, komunikowania się itd. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji i umiejętności przydatnych w utrwalaniu pożądanych zachowań.

Interesującym założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę. Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

Do programu Candis kwalifikują się także osoby, które oprócz konopi używają inne substancje psychoaktywne. W takim jednak przypadku problem z konopiami musi być wiodący.

Dnia: 2023-02-22 15:38
„Nie przegraj życia” - 2023

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Poradni, skierowaną dla osób mających problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, urządzenia multimedialne, seks, zakupy itp.)  i ich rodzin i bliskich. 

W roku 2023r. dzięki dotacji KCPU kontynuujemy Program „Nie przegraj życia”. Program ten został stworzony 10 lat temu, w odpowiedzi na coraz większe rozpowszechnienie się zjawiska uzależnień behawioralnych.  W przebiegu jego realizacji podlegał licznym modyfikacją oraz modernizacją. Jednak jego założenia pozostały niezmienione i dotyczą zwiększenia dostępności i rozszerzenia oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom.

Dnia: 2023-02-22 15:49
Oferta Poradni na rok 2023 współfinansowana z dotacji Krajowego Centrum ds Przeciwdziałania Uzależnieniom:

Program „Zdrowa rodzina” jest uzupełnieniem i wspieraniem całościowej oferty naszej poradni skierowanej osób mających kontakt substancjami psychoaktywnymi oraz do ich  rodzin i bliskich osób. Celem głównym programu jest pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom i bliskim w zakresie radzenia sobie z problemem wczesnej inicjacji narkotykowej. Zadanie nr 1 Realizacja programów profilaktyki selektywnej. Określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021- 2025 – Umowa nr 40/BO/B/DPiEP/2023.


Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!


Szczegółowych informacji udzielają dyżurujący terapeuci, zarówno przez telefon, jak i osobiście, w godzinach pracy Stowarzyszenia.

Dnia: 2023-01-19 13:02
Otwarta Grupa dla neofitów!

Zapraszamy na otwarte spotknia Grupy dla pełnoletnich osób, które ukończyły leczenie odwykowe w trybie stacjonanym lub ambulatoryjnym i utrzymują abstynencję od narkotyków, innych zachowań nałogowych.

 

Spotkania odbywają się z częstoliwości co dwa tygodnie - w soboty od godziny 16.00.  Prowadzone przez dwóch doświadczonych terapeutów z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Najbliższe spotkania: 28.01.2023, 11.02.2023, 25.02.2023.

 

Nowe osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z Poradnią, w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dnia: 2024-01-22 15:08
Sobotnie Dyżury Interwencyjne

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty Poradni - sobotnich dyżurów interwencyjnych!


Dyżury skierowane są dla wszystkich osób z problemem narkotykowym oraz ich bliskich i rodzin, którzy nie mogą skorzystać z naszej oferty interwencyjnej w tygodniu.


W wybrane soboty miesiąca od godziny 10.30 do 13.30 w naszej Poradni kontakt osobisty i telefoniczny zapewnią doświadczeni specjalisci.

Dnia: 2023-01-16 19:27
Oferta Poradni na 2023 - finansowana z dotacji Gminy Miasta Szczecin

W roku 2023 dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin realizujemy nastęujące programu:

 1. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich” - umowa WSS-IV.OKO.3.2023.UK
 2. „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”.- umowa nr WSS-IV.2.2023.EB
 3. "Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, których cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego" - umowa nr WSS-IV.3.2023.EB

Uczestnictwo w programach jest bezpłatne! 

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

 

 

W tym roku rozszerzamy naszą ofertę o stałą grupę dla neofitów oraz dyżury interwencyjne naszych terapeutów w soboty!!! (szczegóły wkrótce).

Dnia: 2022-09-23 11:40
Zapraszamy na Grupę dla neofitów!!!

Trzężwość w moim życiu! - nowy etap dla neofitów w naszej Poradni. 

01.10.2022 o godz. 16.00 w naszej Poradni rozpoczniemy spotkania grupy dla neofitów. 

Zapraszamy osoby zainteresowane, które ukończyły terapię stacjonarną lub ambulatoryjną i utrzymują abstynencję od środków psychoaktywnych. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 519142906 lub 91888355 lub osobiście w godziach pracy Poradni!

Zajęcia są bezpłatne - dzięki dotacji z Gminy Miasta Szczecin.

Dnia: 2022-09-23 11:25
Program Wzmacniania Rodzin dla rodzin z dziećmi w wieku 10 - 14 lat - dzięki dotacji z Gminy Miasta Szczecin

W 2022 roku realizujemy kolejne edycje Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. W programie mogą wziąć udział dzieci w wieku 10-14 lat i ich rodzice. Głównym celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania.

Zapraszamy na warsztaty dla rodzin z zakresu profilaktyki selektywnej mające ma na celu:

1. Podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych: umiejętne stawianie granic, określanie zasad i konsekwentne ich przestrzeganie, budowanie pozytywnych relacji z dzieckiem, a także korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży.

3. Wzmacnianie więzi w rodzinie.

4. Aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

5. Podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym.

Program jest prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, dla młodzieży i rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej.

Zapraszamy do uczestnictwa!!! Udział w zajeciach po wcześniejszej konsultacji.

Zajęcia są bezpłatne dzięki umowie z Gminą Miasto Szczecin - nr umowy WSS-OKO.2.2022.EB

Dnia: 2022-08-11 17:11
Zapraszamy do skorzystania z oferty Poradni z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2022

W ramach umowy nr WSS/98/2022 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego  realizujemy program "Zdrowa przyszłość". W programie tym udzielamy pomocy i wsparcia rodzinom z Województwa Zachodniopomorskiego, u których członków występują problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki), uzależnienia behawioralne i inne zachowania ryzykowne.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

Dnia: 2022-06-23 12:36
Zapraszamy do zapoznania się z Programem zdrowotnym pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, skierowanym do mieszkańców Szczecina - finansowanym z dotacji Gminy Miasta Szczecin dla podmiotów leczniczych.

"Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”

Program jest realizowany zgodnie z ofertą konkursową oraz Umową NR WSS-I.31.2022.AD. Nr CRU 22/0001147 z dnia 26 kwietnia 2022 r. zawartą między Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez pana Krzysztofa Soskę – Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin, a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno–Społeczna z siedzibą w Szczecinie, ul. Klonowica 1A , reprezentowanym przez Monikę Cegłowską-Pundyk  Kierownikiem Poradni.

Dnia: 2022-06-23 12:32
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?- Program skierowany do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu (dla osób do 25 roku życia) oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina.

Zapraszamy do kolejnej edycji programu: ,,Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.”


Program jest realizowany zgodnie z ofertą konkursową oraz Umową NR WSS-I.32.2022.AD. Nr CRU 22/0001145 z dnia 26 kwietnia 2022 r. zawartą między Gminą Miasto Szczecin  reprezentowaną przez pana Krzysztofa Soskę – Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin, a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno–Społeczna z siedzibą w Szczecinie, ul. Klonowica 1A , reprezentowanym przez Monikę Cegłowską-Pundyk  Kierownikiem Poradni.

 


Dnia: 2022-01-03 13:08
Zapraszamy na spotkania Grupy wsparcia dla rodziców osób z problem narkotykowym w każdy czwartek od 17.30

W 2022 zapraszamy na Grupe wsparcia  dla członków rodzin osób z problem narkotykowym w każdy czwartek od 17.30.

Dnia: 2022-01-03 12:59
Zapraszamy do skorzystania z programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin - w ramach umowy z NFZ!

Oferta programu skierowana jest do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych  - osób od 10 r.ż. do 19 r.ż. wraz z rodzicami lub opiekunami.

Program oddziaływań terapeutycznych ma na celu ograniczenie symptomów problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych przez:

1)ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii cyfrowych;

2)zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych;

3)poprawę stanu zdrowia psychicznego;

4)poprawę funkcjonowania społecznego.

Program oddziaływań terapeutycznych uwzględnia zarówno okresy rozwojowe dzieci i młodzieży, jak i specyfikę różnych form korzystania z nowych technologii cyfrowych.

 

Świadczenia udzielane są nieodpłatnie, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - w związku z tym do rejestracji potrzebny jest numer pesel, dokument tożsamości ze zdjęciem, w przypadku opiekunów - dokument potwierdzający status opiekuna prawnego. Wszelkie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO.

Dnia: 2021-07-27 11:56
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Ruszyła kolejna edycja Programu skierowanego do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu  (dla osób do 25 roku życia)  oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina.

Dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin, wszystkie działania są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Dnia: 2021-07-13 12:55
Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem naszego Stowarzyszenia pt:"Zdrowa przyszłość" - współfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na drugie półrocze 2021r.

W ramach umowy nr WSS/30/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego  realizujemy program "Zdrowa przyszłość". W programie tym udzielamy pomocy i wsparcia rodzinom z Województwa Zachodniopomorskiego, u których członków występują problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki), uzależnienia behawioralne i inne zachowania ryzykowne.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

Dnia: 2021-07-13 12:41
Zapraszamy do zapoznania się z Programem zdrowotnym pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, skierowanym do mieszkańców Szczecina - finansowanym z dotacji Gminy Miasta Szczecin dla podmiotów leczniczych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecina do skorzystania z Programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, sfinansowanego z dotacji Gminy Miasta Szczecin. Zadania publiczne zatwierdzone do realizacji od 27 kwietnia 2021r. do 15 grudnia 2021r. Umowa WSS-I.3.2021.AD CRU 21/0001075.

Dnia: 2021-04-08 12:26
Oferta Poradni na 2021 - finansowana z dotacji Gminy Miasta Szczecin

W roku 2021 dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin realizujemy nastęujące programu:

1. "Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich".

2. „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”.

3."Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, których cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego - realizacja rekomendowanego programu PWR - Program Wzamacniania Rodzin 10-14.

Uczestnictwo w programach jest bezpłatne! 

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

Dnia: 2021-02-11 11:54
Wznawiamy Program Candis - z rodziną w trzeźwość - dotacja z KBPN na lata 2021-2022

Serdecznie zapraszamy osoby mające problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu oraz ich bliskich do skorzystania z oferty naszej Poradni.

CANDIS jest krótkoterminowym programem terapii dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi. Adresowany do osób pow. 16 roku życia, wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

W trakcie 10 sesji terapii indywidualnej klienci programu nabywają umiejętności ułatwiające utrzymywanie abstynencji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, komunikowania się itd. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji i umiejętności przydatnych w utrwalaniu pożądanych zachowań.

Interesującym założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę. Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

 


Dnia: 2022-01-03 12:57
Oferta Poradni dla osób mających problem z uzależnieniami behawioralnymi na rok 2021 z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Poradni, skierowaną dla osób mających problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, urządzenia multimedialne, seks, zakupy itp.)  i ich rodzin i bliskich. 

Dzięki dotacji KBPN  w  2021 i 2022 kontynujemy Program „Nie przegraj życia”. Program ten został stworzony 9 lat temu, w odpowiedzi na coraz większe rozpowszechnie się zjawiska uzależnień behawioralnych.  W przebiegu jego realizacji podlegał licznym modyfikacją oraz modernizacją. Jednak jego założenia pozostały niezmienione i dotyczą zwiększenia dostępności i rozszerzenia oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom.

Dnia: 2021-07-13 12:35
Grupa Wsparcia- od godziny 18.00

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zaistniałą sytauację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronowirusa( wywołującego Covid -19) oraz wprowadzonymi przez Rząd Polski obostrzeniami spotkania czwartkowej Grupy Wsparcia dla członków rodzin osób z problemem uzaleznień od narkotyków i uzależnień behawioralnych - odbywają się z w sposób tzw hybrydowy - pośrednictem systemu teleinformatycznego - Microsoft Teams oraz osobisty - grupa do maksymalnie 8 osób (obowązją zapisy telefoniczne).

Dnia: 2020-09-25 10:53
Zapraszamy do zapoznania się z Programem zdrowotnym pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, skierowanym do mieszkańców Szczecina.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecina do skorzystania z Programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”, sfinansowanego z dotacji Gminy Miasta Szczecin. Zadania publiczne zatwierdzone do realizacji od 14 września 2020r. do 15 grudnia 2020r. Umowa WSS-IV.1.2020.MJ CRU 20/0003112. Dnia: 2020-08-04 11:18
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Ruszyła kolejna edycja Programu skierowanego do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu  oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina.

Dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin, wszystkie działania są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Dnia: 2020-06-05 12:24
Aktualizacja czasu Pracy Poradni

Z radością informujemy, że od 01.06.2020 Poradnia "Powrót z U" wznawia swoją dotychczasową działalność. Wracamy do godzin i formy pracy z przed pandemii.  Nadal istnieje jednak możliwość przeprowadzenia wizyt kontrolnych u lekarza psychiatry z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów i pracowników pracujemy z zachowaniem protokołu sanitarnego.

Dnia: 2020-05-10 19:50
Oferta Poradni na 2020 z dotacji Gminy Miasta Szczecin:

W roku 2020 dzięki dotacji Gminy Miasta Szczecin realizujemy nastęujące programu:

 1. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich”.
 2. „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”.
 3. "Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, których cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego"

Uczestnictwo w programach jest bezpłatne! 

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

Dnia: 2020-05-10 19:51
Program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin na rok 2020 - „Zdrowa rodzina”

Program „Zdrowa rodzina” jest uzupełnieniem i wspieraniem całościowej oferty naszej poradni skierowanej osób mających kontakt  substancjami psychoaktywnymi oraz do ich  rodzin i bliskich osób. Program ten jest możliwy dzięki dotacji Skarby Państwa - Ministerstwa Zdrowia- reprezentowanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  Celem głównym programu jest pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom i bliskim w zakresie radzenia sobie z problemem wczesnej inicjacji narkotykowej

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą!

Dnia: 2020-03-26 14:13
Funkcjonowanie NZOZPPS w sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19

W celu kontynuacji leczenia farmakologicznego naszych pacjentów prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią. Kontakt w godzinach dyżuru od poniedziałku do piątku między 12.00, a 17.00, wtedy zostanie ustalona godzina teleporady z naszym lekarzem psychiatrą. Wizyty diagnostyczne i pierwszorazowe u lekarza psychiatry oraz specjalisty terapii uzależnień zostają zawieszone do odwołania. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia: 2020-03-26 14:05
W związku z COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Koronawirus) Poradnia nieczynna do odwołania. Zapraszamy do korzystania z poradnictwa telefonicznego od poniedziałku do piątku od 12.00 do 17.00.  

Dnia: 2020-02-20 17:33
Oferta Poradni na rok 2020 z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Poradni, skierowaną dla osób mających problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, urządzenia multimedialne, seks, zakupy itp.)  i ich rodzin i bliskich. 

W roku 2020r. dzięki dotacji KBPN kontynujemy Program „Nie przegraj życia”. Program ten został stworzony 8 lat temu, w odpowiedzi na coraz większe rozpowszechnie się zjawiska uzależnień behawioralnych.  W przebiegu jego realizacji podlegał licznym modyfikacją oraz modernizacją. Jednak jego założenia pozostały niezmienione i dotyczą zwiększenia dostępności i rozszerzenia oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom.

Dnia: 2019-07-31 13:16
Nabór do grupy warsztatowej dla rodziców i bliskich!

Trwa nabór do kolejnej edycji grupy warsztatowej dla rodziców i bliskich osób używających substancje psychoaktywne.

Zapraszamy do udziału!

Warsztaty są bezpłatne!


Dnia: 2019-07-31 13:04
Oferta Poradni z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019

Zapraszamy do udziału w programie "Zdrowa przyszłość". 

W programie tym udzielamy pomocy i wsparcia rodzinom z Województwa Zachodniopomorskiego, u których członków występują problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki), uzależnienia behawioralne i inne zachowania ryzykowne. 

Zapraszmy! Porady oraz leczenie jest bezpłatne!

Dnia: 2019-07-31 12:53
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Rusza kolejna edycja Programu skierowanego do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu  oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Porady i terapia są bezpłatne! 

Program z sfinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.

Dnia: 2019-04-26 09:01
Program Wzmacniania Rodzin 10-14

W 2019 roku realizujemy kolejne edycje Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. W programie mogą wziąć udział dzieci w wieku 10-14 lat i ich rodzice. Głównym celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania.


Obecnie trwają dwie grupy warsztatowe, prowadzone przez przeszkolonych trenerów PWR. Projekt realziowany dzięki dotacji Urzędu Miasta Szczecin oraz Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii. Udział w zajęciach jest bezpłatny!


W Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie warsztaty prowadzą: mgr Monika Cegłowska-Pundyk, mgr Bogumiła Koman oraz mgr Izabela Litwicka. Na terenie naszej Poradni - mgr Beata Pelc-Lichota, mgr Justyna Bągorska oraz Krzysztof Łachmańczuk.


Kolejne edycje już wkrótce. Zainteresowane rodziny oraz szkoły zapraszamy do kontaktu z Poradnią!

Dnia: 2019-04-12 13:53
Oferta Poradni na 2019 z dotacji Gminy Miasta Szczecin:

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dzieci, młodzież i dorosłych z problemem narkotykowym oraz ich rodziny i bliskich!

Pomoc udzielana jest bezpłatnie!

Dnia: 2019-02-17 12:47
Program Candis
Serdecznie zapraszamy osoby mające problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu oraz ich bliskich do skorzystania z oferty naszej Poradni.

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis!
 
Dnia: 2019-04-12 14:03
Oferta Poradni na rok 2019 współfinansowana z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii:

Zapraszamy rodziców i bliskich osób z problemem uzależnień na czwartkowe spotkania "Grupy Wsparcia" oraz interwencję kryzysową!

Dnia: 2019-02-17 12:27
Oferta Poradni na rok 2019 współfinansowana z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu "Nie przegraj życia!"

W roku 2019 serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy dla osób z problemem uzależnienia behawioralnego oraz ich blikich i rodzin. Program jest kontynuacją działań z lat poprzednich i cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Zapraszamy osoby z problemem:


 • uzależnienia od komputera, gier komputerowych, Internetu, mediów społecznościowych, telewizji i innych urządzeń multimedialnych
 • patologicznego hazardu
 • oraz innych zaburzeń behawioralnych, tj. seksoholizm, zakupoholizm, pracoholizm.
 • rodzin i bliskich tych osób
Dnia: 2019-02-17 12:01
Przekaż 1% podatku!

Przekazanie 1% podatku to najprostszy i najskuteczniejszy sposób pomocy organizacjom pożytku publicznego. Sama procedura jest wyjątkowo prosta i nie zajmuje dużo czasu. W zeznaniu rocznym trzeba jedynie wypełnić dodatkowe rubryki, w które wpisujemy numery KRS organizacji pożytku publicznego. Podajemy w nich też nazwę fundacji, której chcemy pomóc. Tyle musi zrobić podatnik, żeby pomóc potrzebującym i fundacjom pożytku publicznego. Przelaniem konkretnej, wskazanej w zeznaniu podatkowym kwoty zajmie się już naczelnik urzędu skarbowego.

Dnia: 2018-08-26 19:27
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Od września 2018r. rusza kolejna edycja Programu skierowanego do osób nieletnich i młodych dorosłych nadużywających lub uzależnionych od alkoholu  oraz do współuzależnionych - ich rodzin - mieszkańców Szczecina. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

 

 

Dnia: 2019-02-17 12:11
Oferta Poradni na rok 2018:
 1. Profilaktyka selektywna dla osób zagrożonych i eksperymentujących z substancjmi psychoaktywnymi - zajęcia indywidulane i grupowe.
 2. Wsparcie indywidulane/interwencja kryzysowa dla rodzin i bliskich osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol
 3. Program Wzmacniania Rodzin 10-14, finansowany z dotacji Urzędu Miasta.
 4.  Spotkania interwencyjne oraz spotkania teraputyczne dla eksperymentujących i okazjonlanie używających substancji psychoaktywnych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Terapia indywidulana dla osób naduzywających i uzależnionych od narkotyków.
 6. Terapia Candis.
 7. Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób z problemem uzależnienia od narkotyków.
 8. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.
 9. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodzin i bliskich osób z problemem uzaleznienia behawioralnego.
 10. Interwencje kryzysowa oraz indywiualane spotkania teraputyczne dla osób z problemem uzależnienia behawioralnego.
 11. Poradnictwo I kontaktu.
 12. Poradnictwo rodzinne.
 13. Systemowa terapia rodzin.
 14. Porady prawne.
 15. Program dla osób nieletnich mających problem z alkoholem i ich rodzin.
Dnia: 2023-10-15 12:08
Od 2024 nie jesteśmy już OPP, prosimy o nie wskazywanie już KRS w PIT.

Na ten moment wsparcie prosimy udzielać w postaci darwoizn na cele statutowe, niezależnie od zeznania PIT.

BNP PARIBAS 54 1600 1462 1736 8595 00000 0001

Dnia: 2018-02-19 19:24
Program Wzmacniania Rodzin

W 2018 roku realizujemy kolejne edycje Programu Wzmacniania Rodzin 10-14. W programie mogą wziąć udział dzieci w wieku 10-14 lat i ich rodzice. Głównym celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania.

Dnia: 2017-09-09 13:00
Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Rodzicu, czy Twoje dziecko się upija?

Co możesz zrobić, aby to przerwać?

Zapraszamy Ciebie i Twoje dziecko do udziału w programie dla nastolatków. Porady i terapia są bezpłatne! 

Program dofinansowany z Gminy Miasta Szczecin. 

Dnia: 2017-09-26 11:36
Oferta Poradni na rok 2017:

 

 1. Profilaktyka selektywna dla osób zagrożonych i eksperymentujących z substancjmi psychoaktywnymi - zajęcia indywidulane i grupowe.
 2. Wsparcie indywidulane/interwencja kryzysowa dla rodzin i bliskich osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol
 3. Program Wzmacniania Rodzin 10-14, finansowany z dotacji Urzędu Miasta.
 4.  Spotkania interwencyjne oraz spotkania teraputyczne dla eksperymentujących i okazjonlanie używających substancji psychoaktywnych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Terapia indywidulana dla osób naduzywających i uzależnionych od narkotyków.
 6. Terapia Candis.
 7. Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób z problemem uzależnienia od narkotyków.
 8. Warsztaty umiejętności wychowaczych dla rodziców.
 9. Warsztaty umiejętności psychospołeczncych dla rodzin i bliskich osób z problemem uzleznienia behawioralnego.
 10. Interwencje kryzysowa oraz indywiualane spotkania teraputyczne dla osób z problemem uzależnienia behawiorlanego.
 11. Poradnictwo I kontaktu.
 12. Poradnictwo rodzinne.
 13. Systemowa terapia rodzin.
 14. Porady prawne.
 15. Program dla osób nieletnich mających problem z alkoholem i ich rodzin.
 16. Program profilaktyki selektywnej, realizowany poza poradnią (bursy, szkoły,internaty). Adresowany do młodziezy w wieku 15 -18 lat, rodziców i pedagogów.
Dnia: 2017-09-05 11:27
"Nie przegraj życia!"

Zapraszamy wszytkie osoby z problemem patologicznego hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, komputer, telefon, jedzenie, praca, zakupy, seks itp.) oraz blikich i rodzin tych osób do skorzytanie z naszej oferty!

Dnia: 2015-04-19 19:46
Poradnia realizuje w roku 2015 następujące programy:
 • Poradnictwo telefoniczne, zapisy do specjalistów.
 • Poradnictwo I-go kontaktu dla wszystkich zainteresowanych.
 • Grupa wsparcia dla rodziców
 • Diagnoza – lekarz psychiatra,- leczenie farmakologiczne, specjalista terapii uzależnień, psycholog ( na I-szą wizytę do tych specjalistów obowiązuje rejestracja)
 • Spotkania indywidualne przygotowująco – motywujące do podjęcia leczenia dla młodzieży;
 • Wczesna interwencja dla osób zagrożonych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi- spotkania indywidualne
 • Indywidualna terapia uzależnień,
 • Terapia grupowa dla osób używających substancji psychoaktywnych.
 • Grupa rozwoju umiejętności psychospołecznych dla rodziców i bliskich.
 • Terapia rodzinna.
 • Program „Nie przegraj życia”
 • Candis - indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
 • Poradnia nasza drugi rok realizuje program współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia" nazwa własna programu -„Nie przegraj życia”
 • Celem programu jest stworzenie kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych, ze szczególnym uwzględnieniem patologicznych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz bliskich i rodzin tych osób.
Dnia: 2015-04-19 19:42
W latach 2012 - 2015 program „Nie przegraj życia” jest finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

Zapraszamy osoby zagrożone uzależnieniem innym niż substancje psychoaktywne tj. hazard problemowy i patologiczny, internet, (czatowanie, granie w gry online, surfowanie, gier wideo i gier komputerowych), automatów do gier (np. „jednoręki bandyta”), telefonów komórkowych, seksu.

 

Program jest skierowany do osób od 12 roku życia i starszych.

 

W ramach programu zapraszamy na terapię indywidualną i grupową osoby zagrożone uzależnieniem. Udzielamy porad dla rodzin i bliskich wyżej wymienionych osób. Konsultacje prawne dla wszystkich zainteresowanych.

 

Nasza oferta jest bezpłatna, informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 19.00.

Dnia: 2011-04-27 17:58
Opowieść Anny

Jesteśmy normalną rodziną oboje z mężem ciężko pracujemy, nie jesteśmy żadną patologią czy marginesem, staramy się naszym dzieciom zapewnić wszystko, czego my nie mieliśmy, specjalnie się nie kłócimy tylko czasami, jak to w rodzinie, nawet nie mamy zbytnio czasu dla siebie i naszych dzieci

Dnia: 2012-03-01 20:42
Sala terapeutyczna "niebieska"

Rodzice pacjentów przez okres leczenia cały czas korzystają z grupy wsparcia dla rodziców i uzyskują wiedzę, jak mają postępować ze swoim dzieckiem, dzięki niej również  zdobywają większą kontrolę nad tym problemem oraz nabierają sił do przezwyciężenia.

Dnia: 2011-04-27 17:54
Czego ci diler nie powie...

Kupując narkotyk na dyskotece, koncercie, w pubie, czy wiesz czym grozi ta „zabawa”? Dealer tylko zachwala towar, nie informuje cię o negatywnych skutkach zażycia przez ciebie narkotyku. Dla niego najważniejszy jest zysk oraz to, abyś do niego wrócił po następną dawkę. Miej świadomość! Narkotyk to substancja psychoaktywna niszcząca po cichu, lecz konsekwentnie twoją osobowość czyli CIEBIE

Nasze artykuły